Talous 

Tämän kategorian tuotteet 

Illustration image on "Deepening the economic and monetary union" ©AP Images/European Union-EP        

Talous 
 

Parlamentti on talouskriisin jälkeen pyrkinyt edistämään investointeja ja kasvua ja palauttamaan luottamuksen pankki- ja rahoitusjärjestelmään.

ITW with Markus Ferber        

Euroopan komission päätös, jonka mukaan Applen on maksettava Irlannille 13 miljardia euroa veroja, käynnisti uudelleen keskustelun siitä, kuinka paljon veroja suuryritysten olisi maksettava. Markus Ferber kuuluu veroasioihin perehtyneisiin parlamentin jäseniin. Hänen mukaansa parlamentti tukee täysin komission päätöstä. Hän katsoo, että jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että investointien houkuttelu verosopimusten avulla on niiden itsensä laatimien EU:n sääntöjen mukaan laitonta.

Eurobarometre: tax-fraud ©AP Images/ European Union-EP        

Panaman papereiden ja LuxLeaks-tietovuotojen myötä verotuksen oikeudenmukaisuus on noussut ajankohtaiseksi, ja 75 % huhtikuussa julkaistun Eurobarometri-kyselyn vastaajista toivoikin EU:lta nykyistä aktiivisempaa toimintaa veropetosten torjumiseksi.

Eurobarometre: unemployment ©AP Images/ European Union-EP        

Euroopan unionin työttömyys on edelleen yli 8 prosentin tasolla ja kolme neljästä toivoisi unionin puuttuvan tilanteeseen nykyistä enemmän. Parlamentin työllisyydestä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja, saksalainen Thomas Händel vastasi huhtikuisen Eurobarometri-kyselyn tuloksiin kehottamalla EU:n johtajia ”ponnistelemaan investointien ja korkealaatuisen, kestävän työllisyyden puolesta”. Lue lisää tuloksista ja unionin roolista työllisyyden parantamiseksi.

Whistle-blowers: protecting a valuable public service ©AP Images/ European Union-EP        

Talous 
 

Keskiviikon 6. heinäkuuta täysistunnossa parlamentti keskusteli tietovuotajien suojelusta. He joutuvat usein syytteeseen toiminnastaan, vaikka mahdollistavatkin monia yhteiskunnallisesti tärkeitä keskusteluja. Myös parlamentti on perustanut omat tutkintavaliokunnat selvittämään Luxemburg-vuotoja sekä Panaman papereita ja pyrkinyt suojaamaan EU-kansalaisten yksityistietoja ulkomaisten tiedustelupalvelujen nuuskinnalta.

Verosanastoa.        

Talous 
 

Verotukseen liittyy paljon monimutkaista sanastoa. Verosuunnittelu on laillista, kun taas veronkierto laitonta - ja mitä oikeastaan on veropohjan rapautuminen? Parlamentti hyväksyi heinäkuun täysistunnossa toisen veropäätöksiä käsittelevän erityisvaliokuntansa (TAX2) loppuraportin. Jos haluat ymmärtää sitä paremmin, tutustu laatimaamme verosanastoon.

Sähkölaitteiden tehostuneen virrankäytön myötä on tullut aika muuttaa energiamerkintäjärjestelmää.
       

Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselmansa kodinkoneiden uusista energiatehokkuusmerkinnöistä. Ehdotetun A:sta G:hen jatkuvan asteikon tarkoitus on yksinkertaistaa nykyistä merkintää ja helpottaa laitteiden energiankulutuksen vertailua. Lisätietoa uudesta merkinnästä saat videoltamme.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi        

Euroopan keskuspankki pyrkii luomaan talouskasvua ja karkottamaan deflaatiota velkakirjoja ostamalla. 8. kesäkuuta EKP osti ensimmäistä kertaa yritysten joukkovelkakirjoja 348 miljoonalla eurolla. Keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi tapaa tänään Talous- ja raha-asioiden valiokunnan meppejä keskustellakseen toimien tehokkuudesta. Voit seurata kokousta suorana kello 16 Suomen aikaa.

Vanhentunut lainsäädäntö vaikeuttaa uuden teknologian hyödyntämistä maataloudessa.        

YK:n Maailman ruokaohjelman mukaan 795 miljoonalla ihmisellä ei ole riittävästi ravintoa aktiiviseen, terveeseen elämään. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa joka neljäs on aliravittu. Vuoteen 2050 mennessä ruokaa tarvitaan 70 prosenttia nykyistä enemmän, kun maailman väkiluku ylittää 9 miljardia. Miten maapallomme selviytyy siitä? Viime viikon täysistunnossa hyväksyttiin useita mietintöjä, jotka etsivät keinoja tehostaa maataloutta ja pienentää sen ympäristövaikutuksia.

Anthea McIntyre toivoo maanviljelijöiden osallistuvan teknisten ratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä luonnontieteilijöiden kanssa.        

Maatalouden on sopeuduttava moniin uusiin haasteisiin, kun ilmastonmuutos, ympäristöuhat ja väestönkasvun aiheuttama lisääntyvä ruoan kysyntä muuttavat sen edellytyksiä. 7. kesäkuuta hyväksytyn valiokunta-aloitteisen mietinnön mukaan uudet tekniset ratkaisut ovat avainasemassa tuottavuuden parantamisessa ja maanviljelyn saattamisessa kestävälle pohjalle. Brittimeppi Anthea McIntyre (ECR) pohti maatalouden tulevaisuutta parlamentin Facebook-livelähetyksessä tällä viikolla.

Parlamentti pyrkii torjumaan elintarvikeketjun epäreiluja kauppakäytäntöjä, jotka vahingoittavat maanviljelijöitä.
       

Saadakseen tuotteitaan kaupaksi, maanviljelijät joutuvat usein mukautumaan suurien kauppaketjujen sanelemiin sääntöihin ja jopa myymään tuotantokustannuksia halvemmalla hinnalla. Laajat mielenosoitukset eri puolilla Eurooppaa ovat merkki tyytymättömien viljelijöiden epätoivoisesta tilanteesta. 7. kesäkuuta parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka pyytää komissiota puuttumaan epäreiluihin kauppakäytäntöihin ja takaamaan viljelijöille riittävät tulot lainsäädännön keinoin.

Vuoden 2008 kriisi paljasti korkeat alijäämät ja valtionvelat monissa jäsenvaltioissa. Miten Eurooppa organisoi eri maiden kansalliset budjetit? Kuva kertoo enemmän kuin 1 000 sanaa. 
       

Eurooppalainen ohjausjakso ohjailee ja yhtenäistää kansallisilla tasoilla tehtävää talous- ja finanssipolitiikkaa. Parlamentin taloudesta ja työllisyydestä vastaavat valiokunnat keskustelivat tämänvuotisista suosituksista tiistaina 14. kesäkuuta. Videomme selittää tarkemmin, mistä eurooppalaisessa ohjausjaksossa on kysymys.