Parlamentti hyväksyi 6. heinäkuuta espanjalaisen Luis de Grandes Pascualin mietinnön EU-sääntelystä lentokenttien henkilöskannereille. Parlamentin mukaan läpivalaisimien EU-sääntely on tärkeää, mutta niiden käytön tulee olla jäsenmaille vapaaehtoista, yksityisyydensuojasta pitää huolehtia eikä matkustajille saa aiheutua terveyshaittoja.

Henkilöskannerit ovat matkustajien turvatarkastuksiin käytettäviä läpivalaisulaitteita, jotka ovat tarkempia kuin tavalliset metallinpaljastimet. Henkilöskannerilla voidaan havaita henkilön vaatteiden läpi esim. muoviaseet, nesteet tai muoviräjähteet.


Henkilöskannereita on kokeiltu lentokentillä Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Tällä hetkellä niitä käytetään vain Iso-Britanniassa ja Alankomaissa. Skannereissa käytetään kahta tekniikkaa: joko röntgen- tai terahertsipohjaista (käytössä Lontoon Heathrow'lla) tai passiivisiin millimetriaaltoihin perustuvaa (käytössä Amsterdamin Schipholilla).


Parlamentti: Matkustajille koituva haitta minimoitava


Komissio haluaa sisällyttää henkilöskannerit EU:n ilmailulainsäädäntöön yhteisten pelisääntöjen saavuttamiseksi. Jos komissio ottaa parlamentin kannan mukaan ehdotukseensa, valta skannerien käytöstä jää jäsenmaille.


Parlamentti asetti skannerien käytölle erityisesti terveysvaikutuksiin ja yksityisyydensuojaan liittyviä ehtoja. Mepit vaativat, ettei röntgensäteitä käyttäviä skannereita pidä EU:ssa hyväksyä. Röntgensäteiden kieltämisen lisäksi kuvien tallentaminen halutaan kieltää. Yksityisyyden turvaamiseksi skannerit eivät saa tuottaa realistisia kuvia alastomasta ihmisvartalosta, vaan kuvien anatomian tulee olla viitteellistä. Skannattaviksi valitut matkustajat tulee valita satunnaisotannalla, ja heillä tulee olla oikeus vaatia vaihtoehtoista tarkastusmenetelmää skanneriin menemisen sijaan.

Arkistokuva henkilöskannerista Hampurin lentokentällä viime syksynä. ©BELGA/DPA/A.WARMUTH 


Lasku tiukemmista tarkastuksista koituisi jäsenvaltioille, ja tarkastuskulujen määrä tulisi myös näkyville matkalipun hintaan. Jäsenvaltioiden tulisi parlamentin mukaan lisätä tarkastuspisteitä ja henkilökuntaa, jottei matkustajille koidu viivästyksiä. Lisäksi parlamentti kehotti komissiota selvittämään, miten rahdin tarkempi skannaus tulisi hoitaa.


Mietinnön laatinut keskustaoikeiston espanjalaismeppi Luis de Grandes Pascual vakuuttaa, että matkustajien huolenaiheista pyritään tekemään turhia. "Meidän on oltava ehdottoman varmoja, etteivät uudet laitteet ole terveydelle haitallisia. Röntgenskannauksia ei pidä sallia", hän sanoo.


"Uskon, että ihmiset ovat valmiita uhraamaan hiukan yksityisyyttään turvallisuuden parantamisen nimissä."