MEP Vital Moreira haastattelussa  

Viime viikolla EU:n edustajat ja 22 jäsenmaata allekirjoittivat ACTA-sopimuksen, minkä jälkeen yleinen mielenkiinto on kohdistunut Euroopan parlamentin rooliin tässä prosessissa. Kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) puheenjohtaja Vital Moreira (S&D, Portugali) selventää, että Euroopan parlamentti ei voi tehdä muutoksia sopimustekstiin, se voi hyväksyä tai hylätä sen tai käyttää muita vaihtoehtoja.

Mitä sopimus koskee?


MEP Moreira: "ACTA-sopimuksen tarkoituksena ei ole määritellä uudestaan teollis- ja tekijänoikeuksien – kuten patenttien, maantieteellisten merkintöjen, brändien ja teollismallien – lainsäädännön soveltamista. Sen tarkoituksena on vahvistaa keinoja ja mekanismeja näiden oikeuksien suojelemiseksi. EU ja kaikki sen jäsenmaat ovat osapuolina Maailman kauppajärjestön (WTO) TRIPS-sopimuksessa (sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista), jossa määritellään näiden oikeuksien soveltamisesta ja sisällöstä sekä viitataan sääntöjen vahvistamiseen.


ACTA ei muuta sopimuksen ensimmäistä osaa, sen tarkoituksena on ainoastaan päivittää keinoja, mekanismeja ja parannuskeinoja teollis- ja tekijänoikeuksiin. Nykyisellä EU-direktiivillä on sama päämäärä, se koostuu vähimmäiskeinoista teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi. ACTA on monenvälinen sopimus, jonka osapuolina on kehittyneitä talouksia, kuten EU, Yhdysvallat ja Japani, sekä taloudellisesti vähemmän kehittyneitä maita, kuten Meksiko ja Marokko. Sen tarkoituksena on vahvistaa tekijänoikeuslainsäädännön täytäntöönpanoa maiden välillä. Se ei muuta lainsäädännön sisältöä: kaikki aikaisemmin sallittu sallitaan myös jatkossa ja kaikki mikä on ollut aikaisemmin kiellettyä, pysyy edelleenkin kiellettynä. Tarkoituksena on lisätä tehokkuutta tekijänoikeusrikkomusten vastaisiin toimiin liittyen."


Miksi sopimus on niin kiistanalainen?


MEP Moreira: "Asian arkaluonteisuus koskee vain pientä osaa sopimuksesta: tekijänoikeuksia internetissä, musiikin lataamista, kirjallisuutta, teatteria ja musiikkinäytöksiä sekä muita tekijänoikeuslain suojaamia töitä. Haluaisin mainita, että suuri osa argumenteista koskee asioita, jotka eivät kuulu sopimukseen. Esimerkiksi tiedostojen lataaminen yksityiseen käyttöön ei ole ollut kiellettyä eikä sitä kielletä. Sen sijaan tekijänoikeuksien rikkominen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty."


Mitä kansalaiset voivat tehdä ilmaistakseen mielipiteensä sopimuksesta?


MEP Moreira: "Sopimusehdotelma on jo saatavilla verkkosivuiltamme, vaikka sitä ei ole vielä lähetetty meille virallisesti. Parlamentille valmisteltu arvio ACTA:sta löytyy myös internetistä. Jopa yleensä luottamuksellinen oikeudellisen yksikön lausunto on julkaistu.


Valiokuntiemme keskustelut nauhoitetaan ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä verkkosivuillamme. Kansainvälisen kaupan valiokunta järjestää 1. marraskuuta työpajan, johon osallistumista ei ole rajoitettu pelkästään instituutioille, kuka tahansa voi osallistua. Komissaari De Gucht on jo varmistanut osallistumisensa työpajaan.


Jotkut poliittiset ryhmät - erityisesti ACTAa vastustavat - mainostavat keskusteluja kotisivuillaan. Kansalaiset ovat jo lähettäneet mepeille satoja ellei tuhansia sähköposteja.


Kaikki esiin nostetut ongelmat käsitellään sekä INTA-valiokunnassa että täysistunnossa. Asian käsittely parlamentissa on avointa, läpinäkyvää ja demokraattista osallistumista edistävää."


Voiko Euroopan parlamentti muuttaa ACTA:n sisältöä?


MEP Moreira: "On kysymys kansainvälisestä sopimuksesta, ja siksi Euroopan parlamentin hyväksyntä on tarpeellinen. Euroopan parlamentti ei voi muuttaa sopimuksen tekstiä, se voi vain sanoa sille kyllä tai ei. Se on sääntö kaikissa demokraattisissa maissa.


Parlamentti voi kuitenkin viivyttää hyväksyntää, sillä sopimusten hyväksyntään ei ole määräaikoja.


Parlamentti voi myös kysyä Euroopan unionin tuomioistuimelta näkemystä sopimuksen yhteensopivuudesta EU-lain kanssa, sillä sopimus on herättänyt oikeudellisia huolia. Valiokunta voi pyytää kyseisenlaisen päätöksen. Jos päätöstä pyydetään, asia ei etene parlamentissa ennen sen saamista.


Myös monet muut valiokunnat antavat asiasta lausunnon. Kansainvälisen kaupan valiokunta on vastuussa päätöksestä, mutta kuten normaali käytäntö parlamentissa on, muutkin valiokunnat voivat antaa lausunnon, niin kuin esimerkiksi kansalaisvapauksien valiokunta."


Mitä tapahtuu, jos sopimus hylätään?


MEP Moreira: "Jos sanomme kyllä, neuvostolla on oikeus saattaa sopimusprosessi päätökseen ja tehdä sopimuksesta sitova EU:n ja muiden sopimusosapuolien välillä. Samalla sopimuksesta tulee osa EU:n lainsäädäntöä.


Jos sanomme ei, prosessi loppuu siihen ja sopimus on kuollut. Se voidaan neuvotella uudestaan, mutta nykyinen versio on kuollut. Uutta sopimusta varten täytyisi aloittaa uusi toimenpide - se alkaisi komission ehdotuksesta ja päättyisi neuvoston mandaattiin, neuvottelut tulisi käydä ja allekirjoitus saada.


Aikaisemmin parlamentti on sanonut ei kahdelle eri sopimukselle: SWIFT-sopimukselle ja kalastussopimukselle Marokon kanssa."


INTA-valiokunnan kalenteri 
  • Ensimmäinen keskustelu - 29.2.-1.3.2012 
  • Työpaja - 1.3.2012 
  • Toinen keskustelu - 26.-27.3.2012 
  • Mietintöluonnoksen esittely - 25.-26.4.2012 
  • Äänestys valiokunnassa - 29.-30.5.2012 
  • Äänestys täysistunnossa (arvio) - kesäkuussa