Tiistaina 6. marraskuuta medianvapautta käsitelleessä kuulemisessa tuotiin esiin, että "ei ole yhtään jäsenmaata, jossa medianvapaus ei olisi taantunut". Aiheesta mietintöä valmisteleva Renate Weber (ALDE, Romania) oli kutsunut yhdessä muiden kansalaisvapauksien valiokunnan meppien kanssa sidosryhmien edustajia koolle keskustelemaan teemasta.

Weberin mukaan tilaisuudessa huomattiin, että median kohtaamat ongelmat ovat hyvin samankaltaisia kaikissa jäsenmaissa. Hänen mietinnössään, jossa on standardeja ja suosituksia, "ei ole kysymys sormella osoittelusta, vaan periaatteiden asettamisesta eli mitä jäsenmaiden pitäisi ja ei pitäisi tehdä medianvapauden turvaamiseksi".


"Medianvapaus ei ole itsestäänselvyys edes EU:ssa", totesi Kyproksen puheenjohtajuuskautta edustanut Eleonora Gavrielides.


Komissaari Neelie Kroesin kabinetin jäsen Anthony Whelan oli huolissaan siitä, että EU-säännöt saattavat tahattomasti lisätä median sääntelyä ja kaipasi keskustelua aiheesta.


ETYJ:n edustaja vapaus ja media -teeman suhteen, Dunja Mijatovic, painotti, että monet maat ilmoittavat suojelevansa medianvapautta, mutta eivät kuitenkaan toteuta sitä politiikkaa. EU:n jäsenmaat ovat hänen mukaansa näiden maiden joukossa.


Kuulemisessa olleessa paneelissa puhuneen Toimittajat ilman rajoja -järjestön Olivier Basillen mukaan median vapaus on heikentynyt EU:ssa vuoden 2008 jälkeen. Euroopan yleisradioiden järjestön Nicola Frank kertoi, että "EU:n tasolla tarvittaisiin myös lisää läpinäkyvyyttä sen suhteen, että kuka omistaa median". Eurooppalaisten toimittajien kansainvälisen järjestön edustaja William Horsley puolestaan sanoi, että "median itsenäisyyttä uhkaavat poliisin suunnalta tuleva väkivalta ja sen uhka, mielivaltaiset pidätykset ja korruptio".


Leuvenin yliopiston professori Peggy Valcke painotti, että on tärkeää  tehdä säännöt, jotta poliittinen vaikutus medioiden omistukseen estetään ja medioiden omistus on läpinäkyvämpää. Ivan Rusdal Euroopan lehtien julkaisijoiden järjestöstä kuitenkin varoitti, että "vaikka tahdotaan hyvää, on suuri vaara, että EU-lainsäädännöllä tai standardien asettamisella heikennetään median vapautta tai itsenäisyyttä".


Kuulemisessa ehdotettiin, että komission pitäisi tarvittaessa tarkistaa uuden lainsäädännön tekemisen yhteydessä, että mikä vaikutus ehdotuksella on medianvapauteen ja median monipuolisuuteen. Lisäksi Euroopan parlamentin pitäisi puhua tiedonvapaudesta ja pysyä poliittisena toimijana, eikä ajautua hallinnolliseksi toimijaksi, tilaisuudessa todettiin.