Haastateltavana Cecilia Wikström 

Omena (Apple) ei ole vain makoisa hedelmä, vaan myös yksi maailman arvokkaimmista tavaramerkeistä. Tavaramerkit ovat merkintöjä, joita käytetään tuotteiden tunnistamiseen. Kaupankäynti pohjautuu nykypäivänä vahvasti tavaramerkkeihin. Koska brändeistä on tullut tärkeämpiä ja globaalimpia, on tavaramerkkisuojan täytynyt myös kehittyä. Cecilia Wikström (ALDE, Ruotsi) vastaa EU-tavaramerkkilainsäädännön uudistamisen läpiviennistä parlamentissa.

Kuinka tärkeitä tavaramerkit ovat brändäämisen kannalta?


Wikström: Ne ovat erittäin tärkeitä. Elämme globalisoituvassa maailmassa, jossa tavaramerkkien ja niiden omistajien suojeleminen on olennaista. Tavaramerkki on itse asiassa pysyvämpi kuin patentti, sillä patentti vanhenee jossain vaiheessa, mutta tavaramerkin voi uusia ikuisesti.


Tavaramerkki "paketoi tuotteet, ja sitä ilman ei pitäisi olla markkinoilla", toteaa Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (OHIM), joka vastaa tavaramerkkien rekisteröinneistä ja on ottanut vastaan 1,1 miljoonaa pyyntöä vuonna 1996 tapahtuneen perustamisensa jälkeen.


Wikström: Tavaramerkin omistaja voi päättää, rekisteröikö tavaramerkin kansallisesti vai eurooppalaisella tasolla. Jos haluaa tuoda tavaramerkin markkinoille vain Ranskassa, Belgiassa ja Saksassa, se on mahdollista. Mutta jos haluaa eurooppalaista suojaa, sekin on mahdollista.


On normaalia, että kustannukset eivät ole samat, jos suojaa pyydetään vain yhteen maahan tai että suojaa pyydetään koko EU:n alueelle. Kustannuksissa täytyy olla eroja. Maksuista täytyy vielä sopia.


Jäsenmaiden tavaramerkkilainsäädännön harmonisoiva lainsäädäntö on ollut voimassa yli 20 vuotta. Mitä muutoksia uudet säännöt tuovat mukanaan?


Wikström: Tämä ei ole vallankumouksellinen uudistus, lähinnä vain päivitys. Mutta se parantaa yhteistyötä kansallisten tavaramerkkitoimistojen ja Euroopan Alicantessa sijaitsevan tavaramerkkitoimiston välillä. Se lisää öljyä koneistoon.