Mepit äänestivät erityisvaliokunnan perustamisesta helmikuun täysistunnossa. 

Siemaillessa Starbucksin lattea ja selaillessa iPhonea verot saattavat tuntua hyvin kaukaisilta asioilta. Mutta niin ei itse asiassa ole. Sekä Starbucks että Apple ovat suuryrityksiä, jotka tekevät paljon rahaa arvokkailla brändeillään. Mutta maksavatko ne oman osansa veroista? Euroopan komissio ei ole varma, ja siksi se aloitti tutkinnan kohdistuen jäsenmaihin, jotka antavat suurille monikansallisille yrityksille erityiskohtelua verotuskysymyksissä.

Parlamentti päätti 12. helmikuuta tehdä oman tutkintansa asiasta ja perusti siksi verotuspäätöksiä käsittelevän erityisvaliokunnan.


Mitä veropäätöksellä tarkoitetaan?


Se on veroviranomaisten ennakkopäätös siitä, miten yrityksen verot tullaan laskemaan. Ne ovat täysin laillisia.


Parlamentin rooli


45-jäseninen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta perustettiin Euroopan komission monikansallisten yritysten veropäätöksiin kohdistuvan tutkinnan jälkimainingeissa. Komissio tutkii muun muassa Fiatin ja Amazonin kohtelua Luxemburgissa, Applen kohtelua Irlannissa ja Starbucksin kohtelua Alankomaissa.


17. joulukuuta 2014 komissio laajensi oman tutkintansa kattomaan kaikki jäsenmaat, ja totesi, että "useat jäsenmaat ovat auttaneet monikansallisia yrityksiä hyötymään verojärjestelmistään ja siten vähentämään niiden verotaakkaa".


Mikä on ongelmana?


Viranomaisilla on paljon päätäntävaltaa mitä tulee veropäätöksiin. Komissio on huolissaan, että jäsenmaissa on annettu tietyille yrityksille erityiskohtelua, mikä on antanut niille kilpailuedun markkinoilla.


Mikäli näin on tehty ja vain tiettyjä yrityksiä on valittu erityiskohtelun piiriin (esimerkiksi vain suuria monikansallisia yrityksiä, ei kotimaisia), niin se saatetaan tulkita kielletyksi valtionavuksi.


Konteksti


Budjettikuri on iskenyt erityisesti kansalaisiin heikentyvien palveluiden ja kiristyvien verojen muodossa. Siksi on erittäin tärkeää, että suuryritykset maksavat oman oikeudenmukaisen osansa veroista.


Komission mukaan EU:ssa menetetään jopa 1000 miljardia euroa vuodessa verotuloina, sillä veroja kierretään ja suuryritykset suunnittelevat verojaan aggressiivisesti.