Veronkierto: monikansallisten yritysten maksettava verot siellä missä ne tekevät voittoa 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Suuryritykset käyttävät hyväkseen porsaanreikiä verotuksessa esimerkiksi siirtämällä voittojaan alemman verotuksen EU-maihin. Uudet EU-säännöt tekevät tästä lopun.

Veronkierto: suuryritysten maksettava verot siellä missä ne tekevät voittoa. ©AP Images/European Union-EP 

Torstaina mepit äänestivät yhteisen, yhdistetyn yhteisöveropohjan (CCCTB) perustamisen puolesta EU-alueelle. Käsittelyssä oli kaksi erillistä lakialoitetta, joiden ansiosta yritysten olisi vaikeampi siirtää voittojaan niihin EU-valtioihin, joissa yhteisöverotus on muita alhaisempi.

Mistä uudistuksessa on kyse?

Euroopan komissio suosittelee, että uudistukset pannaan täytäntöön kahdessa vaiheessa:

  • 1. vaihe – Yhteinen yhteisöveropohja (CCTB): yhteiset säännöt yritysten verotettavan tulon laskemiseksi kaikissa EU-maissa. Nykyään useissa eri jäsenvaltioissa toimivat yritykset laskevat tytäryhtiöidensä veropohjan kunkin valtion sääntöjen mukaan.
  • 2. vaihe – Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB): yritykset voivat yhdistää kaikkien tytäryhtiöidensä voitot ja tappiot EU-alueella, jolloin lopputuloksena olisi yksi verotettava nettotulos.

Veropohjan määrittämisen jälkeen verotettava liikevoitto jaettaisiin niiden jäsenmaiden kesken, joissa yrityksellä on tytäryhtiöitä, jotta kukin valtio voi verottaa oman osuutensa yrityksen voitosta kansallisen veroasteen mukaisesti.

Liikevoitto jaettaisiin ennalta määrätyn kaavan mukaan, ottaen huomioon yrityksen rakennukset, kalusto, henkilökunta ja myynti kussakin jäsenmaassa.

Henkilökohtainen data veronalaiseksi

”Parlamentti haluaa, että liikevoiton jakamisessa otetaan huomioon myös data, jota yritykset keräävät”, CCCTB-mietinnön raportööri, Alain Lamassoure (EPP, Ranska) kertoo.

Henkilökohtainen data on aineeton, mutta erittäin arvokas resurssi, jota Facebookin, Amazonin ja Googlen kaltaiset yritykset hyödyntävät yritystoiminnassaan. Nykytilanteessa sitä ei kuitenkaan huomioida mitenkään veropohjaa laskettaessa.

”Tarvitsemme digiveron niin pian kuin mahdollista. – – Totesimme, että menetetyt verotulot Googlelta ja Facebookilta ovat 5,1 miljardia kolmessa vuodessa. On aika muuttaa sääntöjä, jotta voimme pelata jälleen reilua peliä”, toteaa Paul Tang (S&D, Alankomaat), joka esittelee mietinnön yhteisestä yritysveropohjasta (CCTB).

Yhteisillä säännöillä veronkiertoa vastaan

Lamassoure kiittää Euroopan komission aloitetta mainita aggressiivista verosuunnittelua harjoittavat EU-jäsenvaltiot eurooppalaisen ohjausjakson maaraporttien julkaisemisen yhteydessä. Nämä valtiot ovat Alankomaat, Belgia, Irlanti, Kypros, Luxemburg, Malta ja Unkari.

Yhteisen yhdistetyn yritysveropohjan ansiosta ”mikä tahansa yritys harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua ja keinotekoisesti siirtää verotettavia tuloja yhdestä jäsenmaasta toiseen muuttuu mahdottomaksi”, Lamassoure sanoo.

”Valtionpäämiehet ja EU-johtajat alkavat ymmärtää, että nykyinen järjestelmä on vanhentunut ja asettaa kansalaiset sekä pienyritykset heikkoon asemaan. Oikea hetki on koittanut, nyt on vain tehtävä töitä muutoksen eteen”, lisää Tang.

Veronkierto, verosuunnittelu, veroparatiisi... Tarkasta artikkelistamme verotermit pähkinänkuoressa.

Parlamentin rooli 
  • Verotukseen liittyvissä aloitteissa Euroopan parlamenttia on kuultava, mutta ministerineuvosto tekee päätökset uudesta EU-lainsäädännöstä yksimielisesti. 
  • Yksi parlamentin prioriteeteista on veronkierron ja veropetosten estäminen. Maaliskuun 1. päivänä 2018 parlamentti perusti uuden erityisvaliokunnan seuraamaan väärinkäytöksiä verotuksessa.