Parempaa kuluttajansuojaa: neljä tapaa hyötyä uudistuksesta 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Shoppailu EU-maiden välillä on yhä helpompaa, joten eurooppalaisten tulee hyötyä samasta kuluttajansuojan tasosta kaikkialla EU:ssa.

Parlamentti työstää kuluttajansuojasääntöjen uudistusta @AP images/European Union-EP 

Parlamentin täysistunto hyväksyi 17. huhtikuuta aloitteen parantaa netin ostossivustojen hakutulosten läpinäkyvyyttä ja puuttua tuotteiden laatueroihin markkinoilla.

Uudistuksen tavoitteena on poistaa merkittävät erot EU-maiden välillä, jotta kaikilla unionin kansalaisilla olisi samat oikeudet.

Kuluttajilla on jatkossa mahdollisuus nostaa ryhmäkanne, ja yrityksille asetetaan tehokkaampia seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta. Lisäksi uudet säännöt kattavat myös monia verkkokaupan käytäntöjä sekä esimerkiksi tuotteiden kaksoislaatustandardit, joita ei toistaiseksi ole säännelty mitenkään.

Parempaa suojaa nettiostoksille

Nettikaupoista ostoksia tekeville asiakkaille tulee selkeästi kertoa, kuka myy tuotteet tai palvelut sekä onko kyseessä ammattilainen vai toinen kuluttaja. Näin on alusta asti selvää, mitä sääntöjä ostoksen tekoon sovelletaan.

Uudet kuluttajansuojasäännöt takaavat lisäksi enemmän läpinäkyvyyttä netin hakutuloksien suhteen. Käyttäjälle tulee jatkossa selkeästi ilmoittaa, jos tuotteet tai palvelut näkyvät ensimmäisten hakutulosten joukossa maksettujen mainosten vuoksi.

Oikeuksia lisätään myös ”ilmaisten” digipalvelujen käyttäjille. Kyseisistä palveluista (esimerkiksi pilvipalvelut, sosiaalisen median tilit tai sähköpostitilit) ei pyydetä rahallista korvausta, mutta palveluntarjoaja hyödyntää käyttäjiensä henkilökohtaisia tietoja. Jatkossa myös tämän tyyppisen palvelusopimuksen voi perua 14 päivän sisällä käytön aloittamisesta, kuten myös maksullisten palveluiden kohdalla.

Katso, miten parlamentti poisti nettiostosten esteitä ja paransi digipalveluita vuonna 2018.

Ryhmäkanteen nostaminen kaikissa EU-maissa

Jatkossa oikeus nostaa ryhmäkanne laittomia keinoja käyttänyttä myyjää vastaan koskee kaikkia EU-maita. Joukko EU-kansalaisia eri jäsenmaista voi yhdessä hakea rahallista tai materiaalista korvausta tai viallisten tuotteiden korjausta.

Lisäksi kaikkiin EU-maihin sovelletaan jatkossa samoja sääntöjä, joiden mukaan kuluttajalla on oikeus vaatia korvausta tai sopimuksen katkaisemista, jos myyjä toimii epäreilusti (esimerkiksi käyttää aggressiivista tai harhaanjohtavaa mainontaa).

Tehokkaampia rangaistuksia

Kuluttajansuojaviranomaisilla EU:ssa ei aina ole käytössään tehokkaita tapoja rangaista vahingollisista kaupankäynnin keinoista, jotka aiheuttavat haittaa isolle joukolle kuluttajia eri EU-maissa. Rangaistusten ja sakkojen taso vaihtelee ja on usein liian matala ollakseen tehokas.

Uudistuksen myötä kansallisille kuluttajansuojaviranomaisille annetaan valta asettaa tehokkaampia sakkoja koordinoidusti.

Tuotteiden kaksoislaatustandardien poistaminen

Yksi epäreilu kaupankäynnin keino on markkinoida laadultaan erilaisia tuotteita samalla brändillä ja ulkoasulla kertomatta kuluttajalle eroista sisällössä. Tutkimusten mukaan tapaa käytetään ainakin elintarviketeollisuudessa.

Kuluttajia johdetaan harhaan, kun ostettu tuote ei välttämättä vastaakaan pakkausta. Komissio antoi jäsenmaille uusia ohjeita laatueroihin puuttumiseen syyskuussa 2017, ja kuluttajansuojasääntöjen uudistuksen myötä päivitetään myös epäreiluja kaupan menettelyjä koskeva direktiivi.

Seuraavaksi

Säännöt voivat astua EU-maiden ministerineuvoston hyväksyttyä ne. Tämän jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa panna uusi lainsäädäntö voimaan.