Kuluttajien oikeuksia vahvistetaan EU:ssa 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Parlamentti hyväksyi uudistuksen, jolla parannetaan kuluttajien oikeuksia niin fyysisten kuin verkko-ostostenkin yhteydessä. Katso videolta lisää.

Parlamentti hyväksyi maaliskuun toisessa täysistunnossa kaksi direktiiviä, joilla vahvistetaan kuluttajien oikeutta saada korvausta viallisesta tuotteesta sekä yhdenmukaistetaan jäsenmaiden lainsäädäntöä, jotta voidaan taata yhtenäiset säännöt kaikille myyjille EU:ssa.

Digitaalinen sisältö

Digitaalisen sisällön toimitussopimuksia koskevat säännöt vastaavat uuden teknologian luomaan tarpeeseen. Monissa jäsenmaissa ei ole olemassa erillisiä sääntöjä digitaalisen sisällön, kuten sovellusten, musiikin tai pelien myyntiin. Kuluttajien voi tästä syystä olla vaikea tietää, miten toimia, jos jotain menee vikaan ostoksen kanssa.

Digitaalisia sopimuksia koskevat säännöt kattavat niin käyttäjätilin perustamisen (esimerkiksi musiikin suoratoistopalveluun) kuin yksittäiset ostoksetkin (esimerkiksi älypuhelimeen hankittu peli). Kuluttajaa suojataan paitsi silloin, kun maksuvälineenä on käytetty rahaa, myös silloin, kun ”maksuna” käytetään henkilötietoja, kuten sosiaalisen median kanavissa usein.

Kuluttaja on oikeutettu hinnan alennukseen tai korvaukseen 14 päivän kuluessa, jos ongelmaa ei korjata kohtuullisessa ajassa.

Fyysiset ostokset

Tavarakauppaa koskevalla direktiivillä puolestaan säädetään kaikista fyysisistä ostoksista niin verkossa kuin perinteisissä kaupoissakin. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa kuluttajan suojan tasoa kaikkialla EU:ssa. Lisäämällä kuluttajien luottamusta ja luomalla yhtenäisen oikeudellisen pohjan yrityksille direktiivin odotetaan lisäävän pienten yritysten kauppaa jäsenmaiden välillä.

Kuluttajilla kaikkialla EU:ssa on jatkossa kaksi vuotta aikaa reklamoida myyjälle viallisesta tuotteesta, olipa kyseessä älypuhelinsovellus tai pyykinpesukone.

Lisäksi uusissa säännöissä kaksinkertaistetaan ajanjakso, jolloin kuluttajan ei tarvitse itse todistaa tuotteen olleen viallinen ostohetkellä. Jatkossa, jos tuotteeseen ilmaantuu vikaa ensimmäisen vuoden aikana, vian oletetaan olleen siinä alusta asti.

EU:n neuvosto hyväksyi direktiivit 15. huhtikuuta. Nyt jäsenmailla on kaksi vuotta siirtymäaikaa sääntöjen soveltamiseen.