Orbán kohtasi poliittisten ryhmien johtajia Unkarista käydyssä keskustelussa 

 
 
Unkarin pääministeri Victor Orbán täysistuntokeskustelussa 

Täysistuntosalissa oli keskiviikkona kuumentunut tunnelma, kun useiden eri poliittisten ryhmien johtajat toivat esille huoliaan Unkarin perustuslaista ja erityisesti demokraattisten arvojen yleisestä heikentymisestä. Toiset taas olivat jyrkästi eri mieltä ja varoittivat tämän lähestymistavan menevän liian pitkälle. Unkarin pääministeri Viktor Orbán vastasi kritiikkiin lupaamalla, että ongelmiin voidaan löytää yksinkertainen ratkaisu.

Parlamentin keskustelu käytiin päivä sen jälkeen, kun komissio oli aloittanut rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan koskien maan kolmea uutta lakia. Keskustelussa tuli esille äärimmäisen vastakkaisia näkemyksiä siitä, miten tilannetta tulisi käsitellä.


Tanskan Eurooppa-ministeri Nicolai Wammen puhui puheenjohtajamaan puolesta ja sanoi, että kaikkien jäsenmaiden täytyy noudattaa perussopimuksen sääntöjä. "Mikäli on epäilyksiä sääntöjen rikkomisesta, komission pitää tutkia ja analysoida tilannetta. Komissio on toiminut juuri näin". Wammen korosti tarvetta käydä dialogia Unkarin kanssa.


Komission puheenjohtaja José Manuel Barroson mukaan komissio tarkkailee Unkarin hallitusta ja sen lakialoitteita, jotta ne ovat EU:n periaatteiden mukaisia. "Olemme lähettäneet virallisia huomautuksia kansallisen keskuspankin, oikeuslaitoksen ja tietosuojavaltuutetun riippumattomuudesta." Oikeudellisen ongelman lisäksi Barroso pyytää, että Unkarin demokraattisia lakeja kunnioitettaisiin käytännössä ja että unkarilaisten etu otettaisiin huomioon prosessissa.


Unkarin pääministerin Viktor Orbánin mukaan komission virallisessa kirjeessä viitattuihin ongelmiin voidaan löytää nopea ja helppo ratkaisu. Viimeisen puolentoista vuoden aikana tehdyt toimet olivat välttämättömiä, sillä Unkari oli vuonna 2010 taloudellisen romahduksen partaalla. Orbán ymmärsi näkemyksen, jonka mukaan osa toimenpiteistä on voinut olla yritysten ja lobbaajien intressien vastaisia. Puhuessaan Unkarin viime vuoden perustuslain uudistuksesta hän muistutti, että sen artikloiden laillisuutta ei nostettu tuolloin kyseenalaiseksi.


Keskustaoikeiston ranskalainen puheenjohtaja Joseph Daul huomautti, että Unkari on tehnyt monia uudistuksia aikaisemminkin. Unkari on toipumassa ajanjaksosta, jolloin se kärsi heikoista taloudellisista olosuhteista sekä vakavista korruptio-ongelmista. Nyt käytävä keskustelu koskee EU-lainsäädäntöä ja periaatteita: kyse on siitä, kunnioittaako Unkari EU:n demokratian ja vapauden periaatteita. "Olen varma, että Viktor Orbán kunnioittaa näitä periaatteita."


Sosiaalidemokraattien itävaltalaisen puheenjohtajan Hannes Swobodan mukaan keskeisimmät asiat, kuten oikeuslaitoksen riippumattomuus ja Euroopan demokraattisten arvojen rikkomus ovat vaakalaudalla. Hän kääntyi kohti Orbánia ja sanoi: "haluat käyttää valtaa, pysy siis vallassa. Tämä on muutosten takana oleva ajatus ja näillä toimilla heikennät niitä vapauksia, joiden puolesta kävit kovaa taistelua Unkarissa".


Liberaalien belgialaispuheenjohtaja Guy Verhofstadt toi esille sen, että eri kansainväliset organisaatiot ovat ilmaisseet huoltaan Unkarin perustuslaista, medialaista ja keskuspankista. "Tässä ei ole kyse pelkästä rikkomusmenettelystä. Unkarin perustuslain ja lakien yhteensopivuus EU:n vapauden, demokratian ja laillisuusperiaatteen kanssa pitäisi tarkistaa."


Eilen Orbán kirjoitti lehdistötiedotteessa menevänsä Strasbourgiin "puolustamaan Unkarin kunniaa Euroopan vasemmistoa vastaan", sanoi vihreiden ranskalainen yhteispuheenjohtaja Daniel Cohn-Bendit ja lisäsi: "hänen pitäisi muistaa, että rakennamme kaikki EU:ta yhdessä, sillä me kaikki taistelemme täällä vapauden ja demokratian puolesta. Orbánin pitäisi muistaa myös, että vaikka hänellä olisi enemmistön tuki, vähemmistöllä on oikeus elää ilman pelkoa.


Konservatiivien ja reformistien unkarilaisjäsen Lajos Bokros huomautti, että Unkari käy läpi useita eri kriisejä komission esille nostamien ongelmien lisäksi. Hän kritisoi myös hallituksen talouspolitiikkaa. Bokros muistutti meppejä siitä, että vanha perustuslaki ei ollut Stalinin mallin mukainen ja ennen uuden perustuslain voimaan astumista Orbánin hallitus oli muunnellut vanhaa perustuslakia välttääkseen tarkkailuun joutumisen.


Vasemmistoryhmän ranskalaisjäsen Marie-Christine Vergiat kritisoi uutta, kiireisesti läpi vietyä perustuslakia ja pikaista lainsäätämisjärjestystä. Hän ilmaisi huolensa eurooppalaisten arvojen kunnioittamisesta Unkarissa. Hän vaati EU:ta löytämään tehokkaamman ratkaisun.


EFD:n puolalaisjäsenen Zbigniew Ziobron mukaan "me käytämme EU:n valtaa itsenäisen valtion rajoittamiseen". Hän ylisti Orbánia tämän rohkeudesta viedä muutokset läpi.