ACTA-sopimuksen vastustajien ääni kuuluu Euroopan parlamentissa - mepeille toimitetaan 28.2 vetoomus sopimuksen hylkäämiseksi ©BELGA/AFP/J.Skarzynski 

Euroopan parlamentti saa huomenna tiistaina 28.2.2012 vetoomuksen väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) vastaan, jonka on allekirjoittanut yli 2,4 miljoonaa internetin käyttäjää. Allekirjoittajat pelkäävät, että sopimus on uhka vapaalle ja avoimelle internetille.

Parlamentin vetoomusvaliokunta tarkastelee vetoomusta ennen seuraavien askelien päättämistä. Vaihtoehtoja on useita: vetoomusvaliokunta voi pyytää Euroopan komissiota tutkimaan asiaa tai asiasta voidaan myös tehdä parlamentin mietintö, josta äänestettäisiin täysistunnossa.


Mitä tapahtuu?


  • 2,4 miljoonaa allekirjoitusta sisältävä vetoomus ACTA:a vastaan luovutetaan parlamentin vetoomusvaliokunnalle tiistaina 28.2.2011 kello 12.30 Brysselin aikaa. Luovutus suorana nettilähetyksenä sivuillamme.


  • Vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja Erminia Mazzoni (EPP, Italia) kommentoi vetoomusta seuraavalla tavalla: "Vetoomuksen vastaanottamisen myötä valiokunnallamme on jälleen keskeinen rooli Euroopan unionin kansalaisten kuuntelijana. Annamme heille paikan ilmaista mielipiteensä EU-instituutioille."


  • Vetoomus on Avaaz-järjestön organisoima. Avaaz käyttää internettiä useisiin eri aiheisiin kampanjoihin. Löydät linkin vetoomukseen sivupalkista.


Seuraavat askeleet


Sen jälkeen kun vetoomus on otettu vastaan, valiokunta päättää, onko se hyväksyttävissä vai ei. Prosessi kestää yleensä yhdestä kahteen kuukautta. Erityistapauksissa asiaa voidaan käsitellä nopeutetussa aikataulussa. Vetoomus voidaan julistaa hylätyksi, jos se ei kuulu EU:n toimivaltaan. Siinä tapauksessa vetoomus ei johda toimiin.


Jos vetoomus hyväksytään, valiokunta päättää jatkotoimista. Vaihtoehtoja on neljä. Valiokunta voi pyytää komissiota tutkimaan asiaa alustavasti ja antamaan tietoa asian yhteensopivuudesta EU-lainsäädännön kanssa tai valiokunta voi ottaa yhteyttä SOLVIT-palveluun, joka on internetpohjainen ongelmanratkaisuverkosto, jossa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä selvittääkseen sisämarkkinasäännösten väärän soveltamisen aiheuttamia ongelmia. Toiseksi valiokunta voi siirtää asian toiselle valiokunnalle tietojen saamiseksi tai lisätoimien vuoksi. Kolmas vaihtoehto on täysimittaisen mietinnön laatiminen aiheesta, ja mietinnöstä äänestäminen täysistunnossa. Ja neljäntenä vaihtoehtona valiokunta voi ryhtyä muihin toimiin asian ratkaisemiseksi ja sopivan vastauksen löytämiseksi vetoomuksen jättäjälle.


Valiokunnan puheenjohtaja Mazzonin mukaan "heikkouden ja kriisien aikana meidän täytyy lähettää kansalaisille erilainen mielikuva ja ylittää niin sanottu demokraattinen kuilu, joka on kansalaisten ja "kaukaisten ja byrokraattisten" EU-instituutioiden välillä. ACTA:n käsittely Euroopan parlamentissa on vasta alkanut. Sopimusta täytyy pohtia perinpohjaisesti ja ottaa huomioon kaikki näkökohdat. Faktoja täytyy puntaroida ja internetin vapaus täytyy pyrkiä yhdistämään väärentämisenvastaisen työn kanssa. Vetoomusvaliokunta päättää tulevina viikkoina vetoomukseen liittyvistä jatkotoimista."

Taustatietoa


Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) tarkoituksena on panna tekijänoikeuksia tehokkaammin toimeen kansainvälisellä tasolla. Se on kiistanalainen, koska kriitikot pelkäävät sen suosivan suuria yrityksiä kansalaisten kustannuksella, ja he uskovat, että sen soveltaminen internetissä on uhka ihmisten yksityisyydelle ja ihmisoikeuksille. ACTA ei voi tulla voimaan Euroopan unionissa ilman parlamentin hyväksyntää. Lisäksi kaikkien jäsenmaiden täytyy ratifioida sopimus.


Vetoomusvaliokunta työskentelee selvittääkseen rikkomuksia, jotka koskevat kansalaisten oikeuksia. Valiokunta toimii yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Se on tutkiva valiokunta, eikä sillä ole oikeudellista valtaa, mutta se pyrkii löytämään ei-juridisia keinoja oikeutettujen vetoomusten ratkaisemiseen. Se voi lisäksi järjestää vierailuja ja raportoida täysistunnolle.

Ote ACTA-vetoomuksesta: 
  • "Kaikille Euroopan parlamentin jäsenille: huolestuneina maailmankansalaisina pyydämme, että puolustatte vapaata ja avointa internetiä ja ette hyväksy väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA), joka tuhoaisi sen. Internet on tärkeä työkalu maailman eri puolilla oleville ihmisille ajatusten vaihtamista ja demokratian edistämistä varten. Pyydämme teitä osoittamaan todellista globaalia johtajuutta ja suojelemaan oikeuksiamme."