Alkaneesta vuodesta on tulossa tärkeä monen asian kannalta - parlamentissa käsitellään ehdotuksia talouden uudestaan käynnistämiseksi, EU:n tulevasta rahoituskehyksestä käydään neuvotteluja ja lisäksi päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat tavallisten eurooppalaisten päivittäiseen elämään. Irlanti toimii EU:n puheenjohtajamaana kevätkauden 2013. Lue nyt, mitä vuodelle 2013 on luvassa.

Talous

Kriisin ratkaiseminen on tärkein teema. Neuvoston ehdottamaa pankkiunionia käsitellään parlamentissa. Lisäksi keskustellaan euroalueen hallinnoinnin muutoksista. Rahoituspalveluiden uudistukset tulevat jatkumaan - käsittelyssä ovat alkaneena vuonna muun muassa luottoluokituslaitokset, pankkien pääomavaatimukset, pankkiirien bonukset sekä keinot, joilla sisämarkkinoita kehitetään. Rakenteiden demokraattinen valvonta on myös prioriteetti.

EU:n pitkän aikavälin budjetti

Parlamentti neuvottelee EU:n pitkän aikavälin budjetista eli monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014-2020 neuvoston ja komission kanssa. Mepit ovat sitoutuneita turvaamaan kasvua lisäävän tutkimuksen sekä tärkeän liikenneinfrastruktuurin rahoituksen. Kun kehystä koskevat budjettineuvottelut on saatu loppuun, voidaan keskustella yksityiskohdista kuten yhteisestä maatalouspolitiikasta, tutkimuksesta, köyhempien alueiden tukemisesta sekä Erasmus-ohjelmasta.

Liikenne

Mepit keskustelevat vuoden mittaan muun muassa autojen hiilidioksidipäästörajoista osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä sekä matkustajien oikeuksista, kunhan komissio esittää nykyisen lainsäädännön päivittämistä. Rautatiesektorin uudistaminen auttaisi teollisuuden elvyttämisessä, ja mepit käsittelevät myös komission ehdotusta tehdä kotimaisista rautatieliikennemarkkinoista kilpaillummat ja antaa operaattoreille ja infrastruktuurin omistajille enemmän itsenäisyyttä.

Muut aiheet

Parlamentti käsittelee myös uusia sääntöjä tupakoinnin markkinointia koskien, jotta tupakointi saataisiin vähenemään. Pöydälle tulevat myös säännöt koskien kloonausta ja geenimuunneltua ruokaa. Lisäksi asialistalla on ehdotuksia koskien yksityisyyttä ja tietoturvaa sekä naisten valintaa yritysten johtokuntiin. Alkaneena vuonna keskustellaan myös Euroopan turvapaikkapolitiikasta.