Vuoden aikana on jo saatu aikaan paljon, mutta monia tärkeitä asioita on vielä asialistalla. Parlamentti päättää syksyllä monista asioista, jotka vaikuttavat EU:hun ja eurooppalaisiin tulevina vuosina, kuten pitkän aikavälin budjetista, pankkiuudistuksesta, tietosuojasta ja tilapäisten työntekijöiden paremmasta suojasta.

Parlamentti äänestää EU:n tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevasta sopimuksesta syksyllä. Päätös vaikuttaa myös EU:n maatalouspolitiikan uudistamiseen.

Syyskuun täysistunnossa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso puhuu unionin tilasta sekä esittelee EU:n prioriteetit vuodelle 2014 ja keskustelee niistä meppien kanssa. Istunnon aikan mepit myös äänestävät tiukemmista tupakkasäännöistä, joiden tarkoituksena on estää nuoria aloittamasta tupakointia, sekä ehdotuksesta, jolla edistettäisiin vihreämpien polttoaineiden käyttöönottoa.


Parlamentti työskentelee myös uusien tietoturvasääntöjen parissa. Kansalaisvapauksien valiokunta tutkii parhaillaan PRISM-skandaalin taustoja ja raportoi aiheesta vuoden loppuun mennessä.


Lokakuussa meppien odotetaan äänestävän ehdotuksesta, joka antaisi paremman suojan miljoonalle työntekijälle, jotka ovat tilapäisesti oman maansa ulkopuolella työnantajiensa lähettäminä.


Syksyn asialistalla on myös pankkiuudistus, jossa normaalit pankkitoiminnot erotetaan riskialttiimmista toiminnoista kuten finanssi-instrumenttien ja johdannaisten kaupasta. Tarkoituksena on myös saada aikaan neuvoston kanssa sopimus eurooppalaisten pankkien valvonnasta.