Euroopan pankkijärjestelmän uudistaminen, luonnonmullistuksien uhriksi joutuneiden jäsenmaiden nopeampi auttaminen ja uudet säännöt lähetetyille työntekijöille - huhtikuun täysistunnon asialistalla olivat nämä kaikki ja paljon muuta. Täysistunto oli viimeinen ennen vaaleja, mutta mepit hyväksyivät monia lakeja, jotka hyödyttävät eurooppalaisia tulevina vuosina.

EU on askelta lähempänä pankkiunionia, sillä mepit hyväksyivät tiistaina suunnitelmat pulassa olevien pankkien kriisinratkaisusta ja alle 100 000 euron säästöjen turvaamisesta. Pankit itse, eivät veronmaksajat, kantavat jatkossa kustannukset, mikäli pankki kaatuu.


Parlamentti tuki tiistaina pakollisen "made in" -merkinnän lisäämistä tuotteisiin, jotka eivät ole elintarvikkeita. Säännöt korvaavat nykyisen vapaaehtoisen järjestelmän. Haitallisten tai sääntöjä rikkovien tuotteiden jäljittämisestä tulee näin jatkossa helpompaa.


Yhdeksän kymmenestä ohuesta muovipussista heitetään pois yhden käyttökerran jälkeen. Mepit äänestivät keskiviikkona pussien käytön vähentämisestä EU:n alueella 50 prosentilla vuoteen 2017 mennessä ja 80 prosentilla vuoteen 2019 mennessä.


Jatkossa kaikilla EU-kansalaisilla, myös kodittomilla, on oikeus pankkitiliin ja peruspankkipalveluihin joko ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan, päätti parlamentti tiistaina.


Mepit hyväksyivät tiistaina säännöt huippunopean algoritmikaupan suitsimiseksi. Tarkoituksena on suojella pieniä sijoittajia ja vakauttaa osakemarkkinoita.


Jäsenvaltiot, joissa tulvii tai on muita luonnonmullistuksia, saavat jatkossa rahallista apua nopeammin, sillä mepit hyväksyivät uudet solidaarisuusrahastoa koskevat säännöt keskiviikkona.


Mepit varoittivat keskiviikkona ensimmäisestä maailmansodasta järjestetyssä keskustelussa nationalismin vaaroista ja painottivat yhdistyneen ja vahvan Euroopan merkitystä rauhan ja vakauden ylläpitäjänä.


Keskiviikkona hyväksyttiin uudet lait työntekijöiden lähettämisestä ulkomaille sen varmistamiseksi, että vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja että markkinoilla ei saada epäreilua kilpailuetua.


Eurooppalaiset voivat jatkossa ottaa eläkeoikeutensa mukaansa, kun he muuttavat toiselle puolelle EU:ta tiistaina hyväksyttyjen sääntöjen ansiosta.


Piensijoittajien täytyy jatkossa saada avaintiedot investointituotteista lyhyessä dokumentissa, joka mahdollistaa helpon vertailun muiden tuotteiden välillä, sillä asiasta äänestettiin tiistaina.