Oikeusasiamiehen vuonna 2013 rekisteröimät kantelut. 

Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly vastaa kansalaisten, yritysten ja muiden tahojen lähettämistä kanteluista koskien EU-instituutioiden toimintaa. Eniten kanteluita tuli vuonna 2013 Espanjasta, Saksasta, Puolasta ja Belgiasta. Torstaina mepit keskustelevat ja äänestävät päätöslauselmasta koskien oikeusasiamiehen vuoden 2013 vuosikertomusta. Tutustu oheiseen grafiikkaan aiheesta.

Oikeusasiamies avasi 341 tutkimusta 2 420 vuonna 2013 rekisteröidyn kantelun pohjalta. Lisäksi hän aloitti yhdeksän tutkintaa omasta aloitteestaan. Suurin osa (64,3 %) koski komission tai EU-virastojen (24 %) toimintaa sekä dokumenttien avoimuutta ja saatavuutta.