Puhemies Martin Schulz: Pitkittyneestä epävarmuudesta ei hyötyä kenellekään  

 
 

Jaa tämä sivu: 

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz  

Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tulosta tulee kunnioittaa ja noudattaa mahdollisimman pikaisesti, sanoi parlamentin puhemies Martin Schulz 28. kesäkuuta järjestetyssä EU-huippukokouksessa Brysselissä. Hänen mukaansa "pitkittyneen epävarmuuden kirous ei hyödytä ketään", ja siksi myös EU:n itsensä on kyettävä uudistumaan.

Iso-Britannian kansanäänestys EU-jäsenyydestä 

Huippukokouksessa pitämässään puheessa parlamentin puhemies Martin Schulz sanoi olevansa pahoillaan Iso-Britannian kansalaisten päätöksestä, mutta piti tärkeänä, että heidän tahtoaan kunnioitetaan ja se "pannaan täytäntöön mahdollisimman pikaisesti". Hänen mukaansa parlamentin tulee osallistua Iso-Britannian kanssa käytävien neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin, sillä sen on annettava suostumuksensa niiden lopputulokselle. 


Euroopan unionin on tullut aika uudistua, totesi Schulz.

"Euroopan parlamentti on vakuuttunut siitä, ettemme voi jatkaa samaa rataa kuin viime vuosina... Meidän täytyy löytää uudelleen Euroopan perusajatus, näyttää kykymme itsekritiikkiin ja selvittää, mihin suuntaan EU:ta tulee uudistaa, jotta se voi toimia tehokkaammin ja lähentyä kansalaisia".


Kestävän talouskasvun luominen

Kasvun ja työpaikkojen luominen sekä "sitkeän taloudellisen ja sosiaalisen epävarmuuden voittaminen" vaatii Schulzin mukaan talous- ja rahaliiton jatkuvaa syventämistä ja kehittämistä.


Puhemies mainitsi lisäksi, että veropetoksien torjunta on olennaista "ei pelkästään kasvun, vaan myös unioniin kohdistuvan luottamuksen uudelleenrakentamiseksi". Hän muistutti parlamentin viimeaikaisesta edistyksestä tällä lainsäädännön alueella ja painosti jäsenmaita tekemään vuorostaan oman osuutensa.


Maahanmuuton hallinta pitkällä aikavälillä


Martin Schulz kiitteli ministerineuvoston ja meppien välillä saavutettua alustavaa sopimusta Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta.


Unioni voisi lisäksi työskennellä nykyistä enemmän maahanmuuttajien lähtömaiden olosuhteiden parantamiseksi, "jotta ihmiset eivät ole pakotettuja lähtemään". Puhemies sanoi kannattavansa lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa muodostettavia "todellisia kumppanuuksia", jotka eivät keskity pelkästään turvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisuun vaan sisältävät myös taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia ulottuvuuksia.