Eurobarometrin tulokset EU-myönteisimmät 35 vuoteen 

 
 

Jaa tämä sivu: 

EU-kansalaisista 67 % uskoo kotimaansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. Lukema on korkein vuoden 1983 jälkeen ja kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime syksynä.

Kaksi kolmasosaa EU-kansalaisista arvioi kotimaansa hyötyneen unioniin kuulumisesta ja 60 % eurooppalaisista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana tuoreimman Eurobarometrin mukaan.

 

”Seuraavista EU-vaaleista tulee epäilemättä taistelu. Vastakkain eivät ole vain perinteiset vasemmisto-, keskusta- ja oikeistopuolueet vaan ne, jotka uskovat EU-tason yhteistyöhön ja integraatioon sekä ne, jotka haluavat purkaa viimeisten 70 vuoden saavutukset”, parlamentin puhemies Antonio Tajani sanoi kyselyn tuloksia julkaistessaan. ”On tärkeää edelleen osoittaa kansalaisille, miten monin eri tavoin EU suojelee heitä ja edistää heidän hyvinvointiaan.”

 

Keskiviikkona 23. toukokuuta julkaistuista tiedoista käy ilmi, että puolet eurooppalaisista on kiinnostunut EU-vaaleista ja kolmasosa tietää seuraavien vaalien ajankohdan (tasan vuoden päästä, eli 23.–26. toukokuuta 2019).

 

Edellisissä eurovaaleissa ensimmäistä kertaa käytössä ollutta kärkiehdokasmenettelyä (’Spitzenkandidaten’) pidettiin positiivisena kehityksenä. Vastaajista 63 % sanoi sen tuovan lisää avoimuutta vaaleihin, mutta toisaalta lähes kolme neljästä kyselyyn osallistuneesta halusi menettelyn rinnalle todellista keskustelua eurooppalaisista aiheista ja EU:n tulevaisuudesta.

 

Seuraavien Euroopan parlamentin vaalien aiheiksi EU-kansalaiset nostaisivat ensisijaisesti terrorismin torjumisen (49 %), nuorisotyöttömyyden kitkemisen (48 %), maahanmuuton (45 %) sekä talouskasvun (42 %).

 

Eurobarometrin tulokset Suomessa

 

Myös Suomessa enemmistö vastaajista (61 %) piti EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja lisäksi 70 % uskoi Suomen hyötyneen unioniin kuulumisesta. Suomalaisille tärkeimpiä vaaliteemoja olivat terrorismin torjumisen (58 %) lisäksi ilmastonmuutoksen vastainen työ (53 %) sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (51 %).

 

Kyselyn taustaa

 

Huhtikuussa 2018 toteutettuun Eurobarometri-kyselyyn haastateltiin 27 601 ihmistä kaikista 28 jäsenmaasta. Tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten mielipiteestä EU-jäsenyyttä ja Euroopan parlamenttia kohtaan.