Artikkelit 

Artikkelit 

Infografiikka alakohtaisesta jätteentuotannosta EU:ssa        

Katso infografiikastamme, miten eurooppalaiset käsittelevät yhdyskuntajätteensä, joka syntyy pääosin kotitalouksissa.

Muovipussien käyttö EU:ssa (sekä kertakäyttöiset että useamman käyttökerran muovipussit).        

Keskivertoeurooppalainen käyttää vuosittain jopa 200 muovipussia, joista suurin osa heitetään pois ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Muovipussit ovat ympäristölle haitallisia, sillä niiden pienet osaset saattavat joutua vesistöihin ja jopa ruokaketjuun ja aiheuttaa haittaa ihmisille ja eläimille. EU aikoo tästä syystä rajoittaa muovipussien käyttöä.