Mitä kiertotalous on ja miksi sillä on merkitystä? 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Mitä tarkoitetaan kiertotaloudella? Entä mitä hyötyä siitä on ympäristölle, talouskasvulle ja kansalaisille? Video ja infografiikka selittävät.

Euroopan unionissa syntyy yli 2,5 miljardia tonnia jätettä joka vuosi. Jätehuoltoa koskevaa lainsäädäntöä päivitetään parhaillaan, ja tarkoituksena on siirtyä lineaarisesta mallista kohti kiertotaloutta. Lue artikkelistamme, mitä kiertotaloudella tarkoitetaan ja mitä etuja sen tuomilla muutoksilla on.

 

Mitä kiertotalous on?

 

Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista kuluttamisen tapaa, jossa olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Näin tuotteiden elinkaari pitenee.

 

Kun tuote saavuttaa elinkaarensa pään, sen materiaalit pyritään aina kun mahdollista yhä hyödyntämään, jolloin ne luovat lisäarvoa uudelleen ja uudelleen. Käytännössä jätteen määrän on tarkoitus vähentyä minimiin.

 

Kiertotalouden vastakohta on perinteinen, lineaarinen talouden malli, jossa tuotteet valmistetaan, kulutetaan ja heitetään pois. Malli edellyttää suuria määriä edullisia, helposti saatavilla olevia raaka-aineita ja energiaa. Osa lineaarista mallia on myös tuotteiden suunniteltu vanheneminen, jota vastaan mepit vaativat toimia.

Infografiikka: kiertotalous 

Miksi kiertotaloutta tarvitaan?

 

Maailman väestönkasvu lisää raaka-aineiden ja muiden resurssien kysyntää, vaikka samaan aikaan raaka-ainevarannot ovat rajallisia. Varantojen käyttöönotolla on myös haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon, kun energiankulutus lisääntyy ja hiilidioksidipäästöt kasvavat. Materiaalien älykkäällä uudelleen käytöllä voidaan vähentää päästöjen määrää.

 

Osa EU:n jäsenmaista on riippuvaisia muista valtioista raaka-aineiden tuottajina. Parempi olemassa olevien resurssien hyödyntäminen voisi auttaa niitä suurempaan omavaraisuuteen.

 

Mitä hyötyä kiertotaloudesta on?

 

Jätteiden syntymisen ehkäiseminen, ekosuunnittelu ja materiaalien uudelleen käyttäminen voisivat tuoda EU-alueen yrityksille 600 miljoonan euron nettosäästöt (8 % vuotuisesta liikevaihdosta) ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 2–4 %.

 

Kiertotalouteen siirtyminen vähentää myös ympäristön kuormitusta, parantaa raaka-aineiden saatavuutta, lisää kilpailukykyä ja luo uusia työpaikkoja (jopa 580 000 uutta työpaikkaa EU:ssa).

 

Kuluttajille kiertotalous merkitsee kestäviä, innovatiivisia ja entiseen verrattuna edullisempia tuotteita sekä parempaa elämänlaatua.