Ekosuunnitteludirektiivi: energiatehokkuutta ja kierrätettävyyttä 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Euroopan parlamentti haluaa ekosuunnitteludirektiiviin vaatimuksen tuotteiden kierrätettävyydestä ja korjattavuudesta. Lue lisää parlamentin esityksestä.

Mepit vaativat Euroopan komissiota lisäämään uusia tuotteita nykyisen ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaan täysistunnon torstaina 31. toukokuuta hyväksymässä mietinnössä. Direktiivin tavoitteena on tehdä lämminvesivaraajien, tietokoneiden ja kodinkoneiden kaltaisista laitteista energiatehokkaampia jo suunnitteluvaiheessa.

 

Ekologisen suunnittelun tulisi meppien mielestä koskea myös esimerkiksi matkapuhelimia, sillä keskimäärin EU-kansalaiset ostavat uuden kännykän joka toinen vuosi. Puhelinten kohdalla tarkoitus ei ole vain parantaa energiatehokkuutta, vaan varmistaa lisäksi, että niiden sisältämät harvinaiset metallit kierrätetään, että ne suunnitellaan paremmin ja että niihin voidaan helposti vaihtaa uusi akku.

Vain 1–5 %  ; kännyköiden valmistuksessa käytetyistä metalleista, kuten volframista, koboltista, grafiitista ja indiumista kierrätetään tällä hetkellä.

Mietintöluonnoksessa vaaditaan, että ekologisen suunnittelun on ulotuttava muuhunkin kuin vain energiatehokkuuteen. Tuotteen kaikki ympäristövaikutukset on otettava huomioon: raaka-aineet, kestävyys, mahdollisuus purkaa, korjata ja kierrättää. Vain näin tuotteen koko potentiaali saadaan käyttöön. Tarkoituksena on tukea siirtymistä ympäristöystävällisempään kiertotalousmalliin, jossa materiaaleja ja tuotteita käytetään uudelleen, korjataan ja kierrätetään niin kauan kuin mahdollista.

 

80 %  ; ympäristön saastumisesta ja 90 % valmistuskuluista johtuu suunnitteluvaiheessa tehdyistä päätöksistä.

Heinäkuussa 2017 parlamentti vaati tuotteiden eliniälle vähimmäistakuuta, jotta niin sanotusta suunnitellusta vanhenemisesta päästään eroon. Suunniteltu vanheneminen tarkoittaa sitä, että yritykset valmistavat tarkoituksella tuotteita, jotka kestävät vain tietyn käyttöajan.

 

Mitä ekologinen suunnittelu on?

 

Ekologisella suunnittelulla tarkoitetaan tiettyihin tuotteisiin (mm. lämminvesivaraajiin, tietokoneisiin, kodinkoneisiin) kohdistuvia vaatimuksia energiatehokkuudesta. Valmistajien on jo suunnitteluvaiheessa rajoitettava näiden tuotteiden energiankulutusta ja muita ympäristövaikutuksia, jotta he voivat myydä niitä EU-markkinoilla. Täydellinen lista tuotteista, joita direktiivi koskee, löytyy täältä.

 

Tarkoituksena on vähentää kaupan esteitä, parantaa tuotteiden laatua ja suojella ympäristöä. Ekologisen suunnittelun on laskettu säästävän kuluttajille 490 euroa vuodessa sähkölaskuissa vuoteen 2020 mennessä.

 

Ekosuunnitteludirektiiviä täydentävät tuotteiden pakolliset energiamerkinnät.