Haastattelussa Antonio López-Istúriz ja Antonyia Parvanova. 

Uhrit, erityisesti naiset ja lapset, jotka pakenevat perheväkivaltaa, huomaavat usein, että toimet, jotka suojelevat heitä yhdessä jäsenmaassa eivät pädekään muissa jäsenmaissa. Nyt vainoamisen, häirinnän ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien suojelu laajennetaan koskemaan koko EU:n aluetta meppien 22.5 äänestämien sääntöjen ansiosta. Mietinnön laatijat Antonio López-Istúriz White (EPP, Espanja) ja Antonyia Parvanova (ALDE, Bulgaria) kertoivat meille asiasta tarkemmin.

Parlamentti on jo äänestänyt suojelutoimien vastavuoroisesta tunnustamisesta rikosasioissa. Kuinka suojelu siviilipuolella eroaa tästä, ja ketä uudet säännöt koskevat ja suojaavat?


Parvanova: Siviiliasioita koskien tarvittiin erillinen lainsäädäntö, sillä näin nämä kaksi eri instrumenttia antavat yhdessä laajimman mahdollisen suojan.


Tällä lainsäädännöllä turvataan, että vainoamisen, häirinnän tai sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit, jotka ovat suojan piirissä jossain EU-maassa, saavat myös vastaavan suojan myös muissa EU-maissa.


Lopez-Isturiz White: Siviililainsäädännön toimia voidaan käyttää uhrin auttamiseksi, jos on painavaa syytä olettaa, että ihmisen henki, fyysinen tai psyykkinen koskemattomuus, henkilökohtainen vapaus, turvallisuus tai seksuaalinen koskemattomuus on uhattuna. Toimet, kuten lähestymisen kieltäminen tai rajoittaminen, täytyy toimeenpanna missä tahansa jäsenmaassa uhri onkaan Tanskaa lukuun ottamatta, sillä Tanska on jäsenmaista ainut, joka ei ole mukana tässä lainsäädännössä.


Mitä muita toimia on suunnitteilla EU-kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi?


Lopez-Isturiz White: Meidän täytyy nyt vain varmistaa todellinen yhteistyö oikeusasioissa, jotta yhdessä jäsenmaassa saatu suoja pätee myös muissa jäsenmaissa silloin kuin ihminen muuttaa tai matkustaa.


Parvanova: Lainsäädännön täysi toimeenpano! Komissio kerää jäsenmailta tietoa lainsäädännön toimimisesta ja tunnistaa mahdollisia porsaanreikiä, jotta ne voidaan tukkia.