Keskustelu: Pitäisikö "maiseman vapaus" sallia kaikkialla EU:ssa? 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Pariisin panoraama öiseen aikaan ©BELGA_EASYFOTOSTOCK 

Pitäisikö kaikilla olla oikeus ottaa ja jakaa kuvia julkisista rakennuksista? Tämä niin kutsuttu "maiseman vapaus" (englanniksi "freedom of panorama") on jo voimassa osassa EU-maita, mutta nyt mepit pohtivat, pitäisikö se sallia kaikkialla EU:n alueella. Asiasta keskustellaan täysistunnossa 9. heinäkuuta. Kysyimme kahdelta eri mieltä olevalta mepiltä, miten he perustelevat kantaansa.

Parlamentissa asiaa valmisteleva Julia Reda (Greens/EFA, Saksa) teki aiheesta valiokunta-aloitteisen INI-mietinnön, jossa otetaan kantaa tekijänoikeuslainsäädäntöön komission valmistellessa tulevaa tekijänoikeuslainsäädännön muutosta. Tavoitteena on päivittää säännöt digitaalisen ajan vaatimuksia vastaaviksi.


Reda esitti mietinnössään, että maiseman vapaus tulisi käyttöön kaikissa EU-maissa. Jean-Marie Cavada (ALDE, Ranska) ehdotti kuitenkin, että julkisista rakennuksista otettujen kuvien kaupallinen käyttö vaatisi etukäteishyväksynnän tekijänoikeuksien haltijalta. Tämä Cavadan tekemä muutosesitys hyväksyttiin parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnassa.

Asia ei kuitenkaan ole loppuunkäsitelty, sillä koko parlamentti äänestää asiasta vielä täysistunnossa. Lisäksi kyseessä oleva mietintö on vasta parlamentin alustava kanta, jolla pohjustetaan lainsäädännön uudistusta. Komissio tekee aiheesta lähiaikoina lainsäädäntöehdotuksen, jota käsitellään parlamentissa myöhemmin.


Julia Reda (Greens/EFA, Saksa):


Maailmassa on vain muutamia vahvempia voimia kuin ihmisten halu ilmaista ja jakaa kokemuksensa ja ajatuksensa kirjallisesti, kuvana tai lauluna. Me säilömme matkamme muistoksi, joita katselemme pitkinä talvi-iltoina ja esittelemme tuleville sukupolville. Meidän lakimme perustuvat siihen, että tekijälle annetaan korvaus ja että luovuuteen kannustetaan.


Maiseman vapaus on sen ymmärtämistä, että julkiset tilat ovat olemassa kaikkien hyödyksi. Rakennus tai veistos ansaitsee ja saa lain tarjoaman suojan, mutta se suoja päättyy siinä missä julkisen tilan suoja alkaa.


Jotta tekijänoikeudet toimivat ja säännöt hyväksytään, niiden täytyy tehdä muutakin kuin vain suojella tekijöiden tuotoksia. Niiden täytyy luoda mahdollisuuksia niille, jotka ilmaisevat, kuvaavat, veistävät ja toimivat kriitikkoina. Maiseman vapaus on ilmaisunvapautta 500 miljoonalle eurooppalaiselle.


Jean-Marie Cavada (ALDE, Ranska)


Minun ehdotukseni on vastaehdotus Julia Redan esitykseen, jolla myönnettäisiin maiseman vapaus kaikille EU-maille.


Jokainen jäsenmaa on vapaa tekemään poikkeuksen lainsäädäntöön omien kulttuurillisten tarpeidensa perusteella. Suosittelen, että päätös asiasta tehdään jatkossakin jäsenmaiden tasolla.


Julkisen tilan teosten kaupallinen uudelleenkäyttö johtaa väärinkäytöksiin, jonka uhreja monet taiteilijat ja myös teosten käyttäjät joskus ovat. Wikimedia haluaisi käyttää teoksia kaupallisiin tarkoituksiin, ei pelkästään koulutuksellisiin tarkoitusperiin, antamatta mitään rahallisia korvauksia teosten tekijöille. Facebook on sitä meiltä, ettei tekijöille tarvitse maksaa mitään kaupallisesta käytöstä, ja toteuttaa tätä tekemällä kuvan palveluun lataavan käyttäjän vastuulliseksi oikeuksien hankkimisesta käyttöehtojensa kautta.


Meidän pitäisi mielestäni taata käyttäjien suoja olemassaolevien poikkeuksien avulla ja taata myös se, että tekijät saavat korvauksen työstään.