Parlamentti käsitteli rikosuhrien oikeuksia. ©Belga/Zumapress 

Perusoikeutesi rikoksen uhrina turvataan pian kaikkialla EU:ssa riippumatta siitä, joudutko pahoinpitelyn vai terroriteon uhriksi. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) ja kansalaisvapauksien ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) antoivat tiistaina hyväksyntänsä asiaa koskevalle direktiiville. Samaan aikaan kansalaisvapauksien valiokunta on sitä mieltä, että syytetyillä pitäisi olla oikeus ottaa yhteyttä asianajajaan.

Parlamentti ja neuvosto sopivat rikosuhrien perusoikeuksia koskevasta lainsäädännöstä 20. kesäkuuta. Täysistuntoäänestys aiheesta järjestetään syyskuussa. Myös neuvoston täytyy hyväksyä lakiehdotus. Mikäli ehdotus hyväksytään, jäsenmaiden täytyy muuttaa uudet säännöt kansallisiksi laeiksi.


"Jos joudut rikoksen uhriksi EU:n alueella, viranomaisten on annettava sinulle vähintään minimimäärä tietoa ensimmäisessä tapaamisessa sen varmistamiseksi, että tiedät oikeutesi", FEMM-valiokunnan puolesta mietinnön esittelijänä toimiva Antonyia Parvanova  (ALDE, Bulgaria) selitti. Hän kertoi myös, että uhrille, joka ei osaa maan kieltä, annetaan kielitukea rikosilmoitusta tehtäessä.


Toinen tärkeä ehdotetun lainsäädännön osa-alue on jokaisen uhrin yksilöllinen arvioiminen. "On tarpeen tunnistaa mahdollisia erityistarpeita kuten vaihtoehtoisen majoituksen tarve, jos kyse on lähisuhdeväkivallasta, tai kohdistetun tuen tarve naisuhreille, jotka kärsivät sukupuolesta johtuvasta väkivallasta", Parvanova totesi.


LIBE-valiokunnan mietinnön laatija Teresa Jiménez-Becerril (EPP, Espanja) sanoi, että lainsäädäntö auttaa eurooppalaisia tuntemaan olonsa turvallisemmaksi ja turvaa oikeudenmukaisuuden "ei pelkästään omassa maassamme vaan myös Euroopan-laajuisesti".


Neuvottelut neuvoston kanssa


Parvanovan mukaan parlamentti varmisti vahvemmat säännöt ja vakuudet mitä tulee uhrien saamaan tietoon, oikeuteen saada tulkkaus- ja käännösapua ja tukipalveluihin, joita uhrien pitäisi saada. "Sopimus tukkii porsaanreikiä, jotka liittyvät toissijaiseen ja jatkuvaan uhriksi joutumiseen lasten, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien ja järjestäytyneen rikollisuuden uhrien osalta", Parvanova lisäsi.


Keskustele nyt aiheesta Twitterissä käyttämällä #protecthem -merkintää.


Samankaltaiseen, mutta eri asiaan liittyen LIBE-valiokunta päätti tiistaina, että rikoksesta syytetylle tai epäillylle pitäisi antaa oikeus puhua asianajajalle heti, kun poliisikuulustelut alkavat. Mukaan pitäisi lukea henkilöt, joita ei ole pidätetty. Mietinnön esittelijänä toimii Elena Oana Antonescu (EPP, Romania). Yhdistyneet kuningaskunnat, Irlanti ja Tanska eivät osallistu direktiiviin.

Perusoikeudet rikosten uhreille 
  • Joka vuosi EU:ssa tehdään ilmoitus 30 miljoonasta rikoksesta.  
  • Jos mukaan lasketaan arvio ilmoittamatta jääneistä rikoksista, luku nousee jopa 75 miljoonaan rikokseen. 
  • Direktiivi käsittää pahoinpitelyn, ryöstön, hyökkäyksen, raiskauksen, häirinnän, viharikokset, terrorismin ja ihmiskaupan. 
  • Direktiivi on osa laajempaa pakettia, johon kuuluu rikosuhrien oikeuksista tiedottaminen ja niiden vahvistaminen EU:ssa ja säännökset suojaustoimenpiteiden molemminpuolisesta tunnustamisesta siviilitapauksissa.