Kansalaiset saivat EU-asioissa uuden vaikutuskanavan, kun eurooppalainen kansalaisaloite tuli voimaan 1. huhtikuuta. Tähän mennessä on rekisteröity yhdeksän aloitetta, joiden järjestäjät toivovat saavansa tarvittavat miljoona allekirjoitusta, jotta komissiota voidaan pyytää tekemään säädösehdotus. Aiheita ovat muun muassa nuorisovaihto-ohjelmat, vedensaanti ja eläinkokeet.

Kansalaisaloite on otettu käyttöön Lissabonin sopimuksella. Aloite antaa Euroopan parlamentin vaaleissa äänioikeutetuille EU-kansalaisille oikeuden sanoa sanansa unionin politiikkoihin.


Ensimmäinen kansalaisaloite rekisteröitiin Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta. Tähän mennessä komissio on rekisteröinyt yhdeksän aloitetta, joista yksi on peruutettu. Kahdeksassa 1. elokuuta avoimessa aloitteessa on kyse seuraavista aiheista:


  • vastuullinen jätehuolto

  • yhteiset koulutustavoitteet

  • eläinkokeiden kieltäminen

  • toisessa jäsenvaltiossa asuvien EU-kansalaisten äänioikeus

  • ihmisalkioiden suojelu tutkimuksessa, kehitysyhteistyössä ja kansanterveydessä

  • vedensaanti

  • verkkovierailumaksut

  • liikkuvuuden helpottaminen


Aloite otetaan tutkittavaksi, jos sen on allekirjoittanut vähintään miljoona EU-kansalaista vähintään 7:stä kaikkiaan 27 jäsenvaltiosta 12 kuukauden kuluessa rekisteröintipäivästä. Aloitteen aiheen on kuuluttava alaan, jolla komissiolla on valtuudet tehdä säädösehdotuksia.


Komissio ei ole velvollinen tekemään säädösehdotusta, mutta sen on perusteltava kielteinen kantansa. Jos komissio tekee säädösehdotuksen, alkaa normaali lainsäädäntöprosessi eli säädös tulee voimaan vain jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen.


Menettelyä kuvataan tarkemmin oheisessa "Kansalaisaloite vaihe vaiheelta" ‑multimediasovelluksessa.