© BELGA_DPA_Harry Melchert 

Laivojen polttoaineiden rikkipitoisuuksia koskevien tiukempien sääntöjen odotetaan parantavan ilmanlaatua Euroopan rannikkoalueilla ja estävän jopa 50 000 ennenaikaista laivojen synnyttämien ilmansaasteiden aiheuttamaan kuolemaa. Uudet säännöt hyväksyttiin parlamentissa 11. syyskuuta.

Rikki- ja typpioksidit lisäävät ilmassa olevien pienhiukkasten määrää, mikä on haitallista terveydelle. Saastuttavilla laivojen polttoaineilla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisterveydelle. Laivojen päästöjen odotetaan kasvavan maalta tulevia päästöjä suuremmiksi vuoteen 2020, joten nopeat toimet ovat tarpeen, kertoi asian esittelijänä parlamentissa toimiva Satu Hassi (Vihreät/EFA).


Yleinen rikkipäästöraja Euroopan merillä laskee 3,5 prosentista 0,5 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Normaalia tiukempia rajoja noudatetaan Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueilla, sillä ne ovat Euroopan oksidipäästöjen valvonta-alueita (SECA). Itämeren alueella päästöraja on vuoden 2015 alusta 0,1 prosenttia, kun se tällä hetkellä on 1%.


Maalla kulkevan liikenteen rikkipäästöraja on tällä hetkellä yhä 100 kertaa SECA-alueilla voimaantulevia rajoja alhaisempi.