Mitä asiantuntijat kertoivat mepeille Yhdysvaltojen verkkovalvonnasta? 

 
 
©BELGA/DPA/N.Armer 

Miten Yhdysvaltojen suorittava verkkotarkkailu on vaikuttanut EU-kansalaisten yksityisyyden suojaan? Parlamentti tutki asiaa 15 kuulemisessa, joihin osallistui EU-toimielinten ja kansallisten parlamenttien edustajia, vastuuhenkilöitä Yhdysvaltojen kongressista, IT-yrityksiä, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja toimittajia. Kansalaisvapauksien valiokunta äänestää tänään aihetta koskevasta mietinnöstä. Voit seurata äänestystä oheisen linkin kautta.

Toimittajat painottivat syyskuun alussa olleessa ensimmäisessä kuulemisessa, että turvallisuuspalvelut kaipaavat enemmän demokraattista valvontaa. "[Massavalvonta] teknologiaa voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin kuin terrorismin vastaiseen taisteluun", varoitti Jacques Follorou, ranskalaisen Le Monde -päivälehden edustaja. Kuulemisessa puhuttiin myös ilmiantajien ja toimittajien turvallisuuden takaamisesta, jotta he voivat tuoda esiin vastaavat tarinat.


Salaisten NSA-dokumenttien vuotamisen tarkoituksena oli aloittaa julkinen keskustelu turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välisestä tasapainosta, totesi tiedot vuotanut Edward Snowden tutkimukselle antamassa kirjallisessa lausunnossaan. "Julkinen keskustelu ei ole mahdollista ilman julkisia tietoja (...) koko väestöjen valvonnasta yksittäisten ihmisten sijaan on tulossa yksi aikamme suurimmista haasteista", hän painotti. Glenn Greenwald, toimittaja, jolle Snowden paljasti tietonsa, kertoi mepeille myöhemmin, että "suurin osa hallituksista on hyötynyt Snowdenin paljastuksista".


Kaksi entistä NSA-työntekijää, entinen MI5-virkamies sekä NSA:n korkeassa virassa ennen toiminut ilmiantaja Thomas Drake totesivat, että he eivät olisi ikinä uskoneet, että "Yhdysvallat käyttäisi 'Stasin ohjekirjaa' salaisten massavalvontojensa tekemiseksi".


Yhdysvaltain kongressin jäsen Jim Sensenbrenner, joka toimii rikollisuutta, terrorismia, kotimaan turvallisuutta ja tutkintoja käsittelevän alivaliokunnan puheenjohtajana, sanoi mepeille, että tutkimukset oli suoritettu ilman kongressin siunausta. "Toivon, että olemme oppineet läksymme siitä, että tulevaisuudessa valvonnan täytyy olla tiukempaa", hän totesi.


Tutkimuksen aikana nousi esiin kysymyksiä siitä, onko valvonta rikkonut Yhdysvaltojen ja EU:n välisiä sopimuksia. Esiin nostettiin erityisesti TFTP-sopimus, joka käsittelee taloudellisten tietojen vaihtoa terrorismirahoituksen havaitsemiseksi, ja Turvasatama-sopimus, joka koskee tietosuojastandardeja, joita yhdysvaltalaisten yritysten on noudatettava, kun ne käsittelevät EU-kansalaisten yksityistietoja. Osa mepeistä ei kuitenkaan ollut samaa mieltä, vaan he nostivat esiin vaikutukset EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin. "Aiommeko julistaa sodan Yhdysvalloille?", Anna Maria Corazza Bild (EPP, Ruotsi) kysyi retorisesti, ja Axel Voss (EPP, Saksa) totesi, että "tässä vaiheessa emme voi noin vain "vetäytyä" sopimuksesta".


Microsoftin, Googlen ja Facebookin johtajat kielsivät antaneensa pääsyä servereilleen. Asiantuntijat ehdottivat, että olisi syytä perustaa eurooppalainen "yksityisyyspilvi" eli turvallinen tietosuojapankki, joka suojelisi internetin käyttäjien yksityisyyttä.


Kuulemisissa käsiteltiin myös EU-maiden, kuten Tanskan, Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan, suorittamia valvontatoimia. "Parlamentin tutkinnassa käytiin läpi paitsi Yhdysvaltojen toimia, myös omaa takapihaa... Tiesimme, että monissa jäsenmaissa turvallisuuspalveluiden valvonta on riittämätöntä", totesi Claude Moraes (S&D, Yhdistynyt kuningaskunta) marraskuussa olleessa haastattelussa.