Pakolaiset ja muuttoliike Euroopassa: tietoja ja tilastoja 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Jaa tämä sivu: 

Vuosien 2015 ja 2016 ennätysmäiset pakolaisvirrat Eurooppaan ovat hiipuneet. Katso tuoreimmat luvut pakolaisista ja maahanmuuttajista infografiikastamme.

Yli miljoonan turvapaikanhakijan ja siirtolaisen saapuminen Eurooppaan vuonna 2015 paljasti vakavia ongelmia EU:n turvapaikkajärjestelmässä. Vastatakseen muuttoliikekriisiin parlamentti on ehdottanut toimia reilumman ja tehokkaamman eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan kehittämiseksi.

Käymme artikkelissamme läpi olennaiset tiedot Eurooppaan kohdistuvasta muuttoliikkeestä: keitä muuttajat ovat, mitä EU tekee saadakseen otteen tilanteesta ja mitä taloudellisia seurauksia tästä kaikesta on ollut.

 Määritelmät: Kuka on pakolainen? Kuka on turvapaikanhakija?

Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka esittävät virallisen turvapaikkapyynnön toisessa maassa, sillä he pelkäävät olevansa hengenvaarassa kotimaassaan.

Pakolaiset ovat henkilöitä, joilla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainon kohteeksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi, ja jotka on hyväksytty ja tunnustettu tällaisiksi henkilöiksi heidät vastaanottavassa maassa. EU:ssa on pakolaisen aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä vahvistettu kansainvälistä suojelua koskevat suuntaviivat sitä tarvitseville.

Nykyisten sääntöjen mukaan kolmannen maan kansalaisten on haettava suojelua ensimmäisestä EU-maasta, johon he saapuvat. Hakemuksen jättäminen tarkoittaa, että heistä tulee turvapaikanhakijoita. He saavat pakolaisaseman tai muunlaista kansainvälistä suojelua vasta, kun kansalliset viranomaiset ovat tehneet asiasta myönteisen päätöksen.

Turvapaikkapäätökset EU:ssa

Vuonna 2018 EU:sta, Norjasta ja Sveitsistä haki kansainvälistä suojelua 634 700 henkilöä. Vuonna 2017 hakemuksia tehtiin 728 470 ja vuonna 2016 peräti 1,3 miljoonaa.

Turvapaikka myönnettiin lähes 333 400 henkilölle vuonna 2018, mikä on melkein 40 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Lähes joka kolmas turvapaikan saaneista oli syyrialaisia. Seuraavaksi suurimmat tulijaryhmät olivat Afganistanista (16 %) ja Irakista (7 %). Lähes 70 % kaikista 96 100 myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneista syyrialaisista sai paikan Saksasta.

Välimeren tilanne

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto kerää tietoja kansallisten viranomaisten EU:n ulkorajoilla rekisteröimistä laittomista ylityksistä. Vuosina 2015 ja 2016 havaittiin yli 2,3 miljoonaa laitonta ylitystä. Vuonna 2018 laittomien rajanylitysten määrä oli 150 114, eli alin viiteen vuoteen ja 92 % alhaisempi kuin ennätysvuonna 2015.

Yksi ihminen voi ylittää rajan useammin kuin yhden kerran, joten Eurooppaan tulevien ihmisten määrä on alhaisempi, mutta jäsenvaltiot ovat kuitenkin olleet merkittävän paineen alla.

Vuonna 2018 EU:n ulkorajoilla käännytettiin takaisin 471 155 ihmistä. Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla melkein 30 000 ihmistä pyrki henkensä uhalla Eurooppaan meriteitse, ja heistä noin 600 ihmisen pelätään hukkuneen.

Vuonna 2018 Eurooppaan saapui meritse 116 647 ihmistä, kun vuonna 2015 vastaava luku oli yli miljoona. Välimeren ylitys oli edelleen hengenvaarallinen: vuonna 2018 matkalla hukkui tai katosi 2 277 ihmistä ja edeltävänä vuonna 3 139.

EU:n alueella laittomasti oleskelevat maahanmuuttajat

Vuonna 2015 EU:ssa oleskeli laittomasti 2,2 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2018 määrä oli laskenut hieman yli 600 000:een. ”Laiton oleskelu” voi tarkoittaa, että henkilö ei ole onnistunut rekisteröitymään asianmukaisesti tai että hän on lähtenyt turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavasta jäsenvaltiosta, mikä ei yksin riitä syyksi lähettää ihmisiä pois EU:sta.

Mitä mieltä eurooppalaiset ovat?

Muuttoliike on ollut yksi EU:n prioriteeteista jo vuosia. Kriisin hallinnoimiseksi ja turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi on ryhdytty useisiin toimenpiteisiin. Toukokuussa 2018 julkaistun Eurobarometri-kyselyn mukaan 72 % eurooppalaisista haluaa EU:n toimivan aktiivisemmin maahanmuuttokysymyksissä.

Kesäkuussa 2019 julkaistun Eurobarometrin mukaan muuttoliike oli viidenneksi merkittävin asia, joka vaikutti eurooppalaisten äänestyspäätökseen toukokuun 2019 EU-vaaleissa. Muuttoliike vaikutti 34 prosentin äänestyspäätökseen, ja sen edelle nousivat talous, ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja demokratia sekä EU:n tulevaisuus.

Euroopan unioni on lisännyt merkittävästi rahoitusta muuttoliikkeen, turvapaikkajärjestelmän ja integraation hallinnointiin vuonna 2015 lisääntyneen turvapaikanhakijoiden määrän vuoksi. Tulevissa pitkän aikavälin budjetin neuvotteluissa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle parlamentti vaatii muuttoliikkeen rahoittamisen lisäämistä entisestään.

Lue lisää EU:n toimista muuttoliikekriisissä.

Pakolaiset maailmassa

YK:n pakolaisjärjestön mukaan keskimäärin 37 000 ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan joka päivä vuonna 2018. Eniten pakolaisia on tällä hetkellä Turkissa, Pakistanissa, Ugandassa, Sudanissa ja Saksassa. Maailman pakolaisista vain 16 % on kehittyneissä maissa.

Maailmanlaajuisesti vainoa, sotaa ja väkivaltaisuuksia pakenevien ihmisten määrä on saavuttanut 70 miljoonaa ensimmäistä kertaa ikinä. Luku vastaa koko Ison-Britannian ja Irlannin yhteenlaskettua väkilukua. Pakolaisista noin puolet on lapsia.

Katso tuoreimmat Eurostat-tilastot turvapaikkahakemusten määrästä Euroopassa sekä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n luvut pakolaisten määrästä Euroopassa infografiikasta yllä.