Jaa tämä sivu: 

Uusilla EU-säännöillä halutaan parantaa alustatalouden työntekijöiden oikeuksia ja taata paremmat työolot. Katso lisää infografiikastamme.

Parlamentti hyväksyi 16. huhtikuuta uudet työntekijöiden oikeuksia koskevat säännöt. Uudistuksella taataan perusoikeudet myös kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa oleville työntekijöille, kuten esimerkiksi alustatalouden kautta työllistyneille.

Työntekijöitä halutaan suojata entistä avoimempien ja ennustettavampien työehtojen ansiosta. Säännöissä asetetaan muun muassa enimmäispituus koeajan kestolle sekä säädetään työajoista ja kaikille pakollisesta, ilmaisesta koulutuksesta. Työnantajat eivät myöskään saa enää estää työntekijöitä ottamasta vastaan muita töitä silloin, kun eivät ole työnantajansa käytettävissä. Lisäksi työntekijöille tulee selvittää työehdot viikon kuluessa aloittamisesta. Kyseessä on merkittävä askel eteenpäin eurooppalaisessa sosiaalipolitiikassa.

Katso lisää tietoa infografiikastamme.

Parannuksia työoloihin EU:ssa 

Joustavaa suojaa

Digitalisaation yleistyminen ja uudet liiketoimintamallit, joissa käytetään lyhytaikaisia työsuhteita ja ulkopuolisia työntekijöitä (esimerkiksi alustataloudessa), ovat entistä yleisempiä. Nämä työelämän muutokset ovat johtaneet uusiin, epätyypillisiin työtehtäviin.

Vuonna 2016 neljännes työsuhteista oli epätyypillisiä, eli esimerkiksi osa-aikatyössä tai alustatyöntekijöinä työskenteleviä. Joustaville työsopimuksille on kysyntää, mutta joustavuden myötä työntekijälle tulee taata myös turvaa.

Uudet säännöt koskevat kaikkia niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät esimerkiksi kotitaloustyöntekijöinä, tarvittaessa paikalle kutsuttaessa, pätkätyösuhteissa, alustatalouden työntekijöinä tai harjoittelijoina, vähintään 12 tuntia kuukaudessa. Aidosti yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimivat jäävät uusien sääntöjen ulkopuolelle.

Seuraavaksi

Uudet säännöt voivat astua voimaan EU:n ministerineuvoston hyväksyttyä ne. Tämän jälkeen jäsenmailla on kolme vuotta aikaa toimeenpanna ne.

Muita EU-toimia työntekijöiden oikeuksien puolesta

EU pyrkii jatkuvasti parantamaan työoloja Euroopassa. Parlamentti hyväksyi hiljattain uudistuksen, jolla halutaan helpottaa vanhempien ja omaishoitajien työ- ja yksityiselämän yhdistämistä. Se on myös hyväksynyt lähetettyjen työntekijöiden suojelua koskevan uudistuksen.

EU:ssa on lisäksi säädetty työajasta, työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä sosiaaliturvasta toisessa jäsenmaassa työskenteleville.