Mepit tyytyväisiä Balkanin maiden edistymiseen 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Montenegron lippu. 

Mepit olivat tyytyväisiä Balkanin maiden tekemiin uudistuksiin ja edistykseen, jota EU-jäsenyyttä tavoittelevissa maissa on tapahtunut. He painottivat silti, että vielä on tehtävää. Parlamentin ulkoasiainvaliokunta hyväksyi Montenegron edistymiskertomyksen, keskusteli Kosovon intergaatioprosessista ja kysyi kysymyksiä Serbian EU-integraatiosta vastaavalta varapääministeri Suzana Grubjesicilta.

Serbia


Eurooppa-neuvosto myönsi Serbialle ehdokasmaan statuksen 1. maaliskuuta 2012. Nyt käsittelyssä ollut edistymiskertomus vaatii neuvostoa päättämään liittymisneuvottelujen aloittamispäivän niin nopeasti kuin mahdollista.


Yksi suurimmista haasteista ovat maan kireät välit melko äskettäin itsenäistyneen Kosovon kanssa. Tämän myönsi myös varapääministeri Grubjesic. 'Meidän suurin haasteemme on dialogi Prištinan kanssa", hän totesi ja lisäsi myöhemmin: "Dialogille ei ole vaihtoehtoa. Mielestämme kaikkien tahojen täytyy työskennellä yhdessä pragmaattisella ja joustavalla tavalla, jotta saadaan aikaan oikeudenmukainen ja hyväksyttävissä oleva sopimus ja parannetaan Kosovon ihmisten elämää."


Kosovo


Viisi jäsenmaata ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä. Meppien käsittelemä päätöslauselmaluonnos kehottaa näitä maita kuitenkin tunnustamaan Kosovon. Pyyntö tulee komission tekemän esitutkimuksen jälkeen, jossa todettiin, että vakautus- ja assosiaatiosopimus Kosovon kanssa voitaisiin tehdä huolimatta näiden viiden maan kannasta.


Parlamentin päätöslauselmaesityksessä kehotetaan Kosovoa taistelemaan tiukemmin korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja myös ottamaan paremmin huomioon serbivähemmistön jäsenet.


Montenegro


EU aloitti jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa 29. kesäkuuta 2012. Ulkoasianvaliokunnan hyväksymässä päätöslauselmassa ollaan tyytyväisiä maan edistymiseen, mutta mepit myös huomauttivat, että median vapauden, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon suojelemiseksi on tehtävä enemmän töitä. Lisäksi korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua on tehostettava.