Muuttoliikekriisi: 74 % eurooppalaisista toivoo EU:lta lisää toimia 

 
 

Jaa tämä sivu: 

©AP Images/ European Union-EP 

Euroopan unioni pyrkii parhaillaan hallitsemaan ennennäkemättömän suurta siirtolaisvirtaa, ja huhtikuisen Eurobarometri-kyselyn mukaan 74 % unionin kansalaisista toivoisi siltä nykyistä enemmän toimia. Lue lisää parlamentin maahanmuuttopolitiikasta.

Kyselyn tulokset


74 % parlamentin teettämän Eurobarometri-kyselyn vastaajista toivoi EU:n osallistuvan nykyistä enemmän siirtolaisuuden hoitoon. Suomalaiset olivat keskimääräisiä eurooppalaisia varovaisempia, sillä samaa odotti vain 66 %.


Parlamentin toimet


Parlamentti on peräänkuuluttanut tarvetta EU:n kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle maahanmuuttokriisin ja erityisesti Välimeren alueen haastavan tilanteen ratkaisemiseksi.


Sen lisäksi se on työstänyt monia yksittäisiä, muuttoliikkeen hallintaan tähtääviä ehdotuksia. Komission aloite yhteisestä eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta hyväksyttiin kansalaisvapauksien valiokunnassa 30. toukokuuta.


EU:n uusi raja- ja rannikkovartiosto parantaa ulkorajan hallintaa yhdistämällä unionin rajanhallintaviraston Frontexin ja kansallisten rajaviranomaisten voimat. Parlamentti äänesti suunnitelman puolesta 6. heinäkuuta 2016.


Unionin yhteinen lista turvallisista alkuperämaista nopeuttaisi maahanmuuttoa turvallisiksi luokitelluista valtioista. Parlamentin ja ministerineuvoston täytyy vielä hyväksyä komission ehdotus, ennen kuin se voi astua voimaan.
”Turvallisten alkuperämaiden nimeämismenetelmä on parantunut paljon", arvioi mietinnön esitellyt ranskalainen Sylvie Guillaume (S&D). "Siihen on lisätty konsultointiosuus, joka antaa kolmansille osapuolille, kuten Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO), Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestölle (UNHCR) sekä kansalaisjärjestöille mahdollisuuden osallistua EU:n yhteisen listan valvontaan yhdessä komission kanssa.”