UNRWA: mepit keskustelivat USA:n päätöksestä lopettaa rahoitus YK-järjestölle 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Täysistunto tuomitsi Yhdysvaltojen päätöksen lopettaa YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestö UNRWA:n rahoitus 2. lokakuuta käydyssä keskustelussa.

Täysistunto keskusteli Yhdysvaltain päätöksestä lopettaa rahoitus UNRWA:lle. Kuva: EU-ECHO / Flickr CC/BY/NC/ND 

Yhdysvallat ilmoitti 31. elokuuta lakkauttavansa kaiken rahoituksen YK:n alaiselle palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:lle kuvaillen järjestöä ”toivottoman puutteelliseksi”. Euroopan parlamentissa 2. lokakuuta käydyssä keskustelussa komissaari Johannes Hahn totesi, että ”ilman UNRWA:ta ja kahden valtion mallia sekä Israelin että Palestiinan kansat eläisivät kaaoksessa ja väkivallassa”.

UNRWA perustettiin vuonna 1949 auttamaan Israelin itsenäisyyssotaa paenneita palestiinalaisia ja nykyään sen varassa on noin viisi miljoonaa palestiinalaispakolaista Gazassa, Länsirannalla, Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa.

Yhdysvaltojen päätöstä arvosteltiin ankarasti parlamentin täysistunnossa. Vasemmistoryhmä GUE/NGL:n edustaja ja parlamentin Palestiina-valtuuskunnan puheenjohtaja Neoklis Sylikiotis (Kypros) sanoi: ”Viisi miljoonaa pakolaista kärsii Yhdysvaltojen päätöksen vuoksi. Gazassa 80 % asukkaista on täysin riippuvaisia UNRWA:n avusta.”

”Vahva, luotettava ja ennakoitava”

EPP:n José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Espanja) totesi: “Päätös vaikuttaa yli 5,5 miljoonaan mieheen, naiseen ja lapseen, joita emme voi vain unohtaa.”

Komissaari Hahn vakuutti, että EU tulee jatkossakin olemaan ”vahva, luotettava ja ennakoitava kumppani järjestölle”. Hän muistutti EU:n luvanneen 40 miljoonaa euroa lisärahoitusta UNRWA:lle YK:n yleiskokouksessa syyskuussa. EU ja sen jäsenvaltiot maksavat jo noin puolet järjestön koko budjetista, ja EU:n kokonaiskontribuutio viimeisen kolmen vuoden ajalta oli noin 1,2 miljardia euroa.

Elena Valenciano (S&D, Espanja) sanoi Yhdysvaltojen päätöksen synnyttävän lisää vihaa ja tyytymättömyyttä. ”Näin yritetään muuttaa kahden valtion malli mahdottomaksi ja saada nuoret palestiinalaiset tuntemaan itsensä entistä hylätymmiksi.”

Mikä UNRWA on? 
  • Yhdistyneiden kansakuntien alainen palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA perustettiin vuonna 1948 Israelin itsenäisyyssodan jälkeen. 
  • YK:n yleiskokous on toistuvasti uudistanut järjestön mandaatin pysyvän ratkaisun puutteessa palestiinalaispakolaisten kysymykseen. 
  • Järjestön aloittaessa toiminnan vuonna 1950 se avusti noin 750 000 palestiinalaista. Nykyään noin viisi miljoonaa palestiinalaispakolaista saa UNRWA:n apua. 
  • Joka päivä noin puoli miljoonaa lasta käy koulua yhdessä UNRWA:n 702 oppilaitoksessa. 
  • Joka vuosi UNRWA:n terveydenhuoltohenkilökunta hoitaa yli yhdeksän miljoonaa potilaskäyntiä. 

Hyvästit kahden valtion mallille?

ALDE:n belgialaisedustaja Hilde Vautmans pohti, jääkö Donald Trump historiaan henkilönä, joka hautasi kahden valtion mallin, ja sanoi, että ”on keskeistä tulevan Palestiinan valtion kannalta, että me jatkamme tukeamme UNRWA:lle”.

Rosa D'Amato (EFDD, Italia) totesi: ”Eurooppa on tukenut neljää sukupolvea palestiinalaispakolaisia. UNRWA:n hallintoa voisi varmasti parantaa, mutta mielestäni Yhdysvaltain leikkaus on kaikkea muuta kuin rakentava teko Lähi-idän rauhanprosessin kannalta.”

Vihreiden puolesta puhunut Palestiina-valtuuskunnan varapuheenjohtaja Margrete Auken (Tanska) kehui UNRWA:n työtä fantastiseksi. Hän viittasi ”Israelin järjestelmälliseen kansainvälisen lain uhmaamiseen” ja kysyi: ”Mikä on EU:n vastaus? Hieman huolestunutta mutinaa ja pari euroa lisää rahaa.”

”Tärkeä mahdollisuus”

Parlamentin Israel-valtuuskunnan varapuheenjohtaja Bas Belder (ECR, Alankomaat) oli puolestaan sitä mieltä, että Yhdysvaltain päätös tarjoaa ”kansainväliselle yhteisölle tärkeän mahdollisuuden muuttaa ja luoda uusia kriteereitä palestiinalaispakolaisille”. Hän puhui UNRWA:n ”merkittävistä puutteista” ja kannusti EU:ta ”auttamaan Washingtonia herättelemään palestiinalaisjohtoa”.

Saksalainen ENF-edustaja Marcus Pretzell sanoi: ”On pöyristyttävää, että Saksan hallitus on tarjoutunut korvaamaan suuren osan Yhdysvaltojen rahoituksesta UNRWA:lle. Meidän tulisi lopettaa koko järjestö ja perua sen kaikki varat.”

Meppien helmikuussa hyväksymässä päätöslauselmassa parlamentti kiitti UNRWA:ta sen ”valtavista ponnisteluista” ja ilmaisi huolensa siitä, että rahoituksen vähentämisellä tai myöhästymisellä voisi olla ”vahingollisia vaikutuksia 1,7 miljoonan palestiinalaispakolaisen mahdollisuuteen saada elintarvikehätäapua ja kolmen miljoonan mahdollisuuteen saada perusterveydenhuoltoa, sekä yli 500 000 palestiinalaislapsen mahdollisuuteen saada koulutusta”.

Lue teemasivultamme lisää parlamentin roolista Lähi-idän rauhanprosessissa.