Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Talouspolitiikan ohjauspaketilla kuria julkiseen talouteen

Talousvaliokunta: Velka- ja alijäämäsäännöistä tulee pitää kiinni

 
Rahalipas, jonka pohjalla eurokolikko.   Tulevat talouskriisit halutaan estää.

Talousvaliokunta hyväksyi 19. huhtikuuta talousohjausjärjestelmäpaketin tiukan äänestyksen jälkeen. Parlamentti halusi vahvistaa komission roolia jäsenvaltioiden velkaantumisen ja alijäämien valvonnassa. Siitä, pitääkö velkataakkaa alentaa tarvittaessa kovallakin kädellä, vai uhkaako liian tiukka kuri Euroopan talouskasvua, kuultiin kuitenkin erilaisia mielipiteitä.


Haastattelimme esittelijöitä ja varjoesittelijöitä lakipaketin vakaus- ja kasvusopimusta käsittelevistä kohdista.


Minkälainen ongelma taloudelle alijäämät ja velat oikein ovat?


Vicky Ford (brittikonservatiivi, talouden valvontaa koskevan mietinnön esittelijä): "Ongelmat voivat helposti kasvaa ja levitä. Kun alkaa ilmetä epäilyjä siitä, ettei jokin maa pysty maksamaan velkojaan, sen saama rahoitus kallistuu. Tämä on entistä suurempi huolenaihe euromaille, joilla on yhteinen valuutta. Yhteinen korkotaso sitoo niitä, eikä esimerkiksi Kreikka voi devalvoida valuuttaansa kohentaakseen kilpailukykyään tai vähentääkseen velkataakkaansa."


Diogo Feio (keskustaoikeisto, Portugali, liiallisten alijäämien mietinnön esittelijä): "Olemme viime aikoina nähneet, että ne jäsenvaltiot, joiden julkinen velka ja alijäämät ovat alhaisimmat, ovat kasvutilastojen kärjessä."


Mikseivät alijäämiä koskevat säännöt ole aiemmin toimineet?


Corien Wortmann-Kool (keskustaoikeisto, Hollanti, talouspolitiikan yhteensovittamisen mietinnön esittelijä): "Asiat alkoivat mennä pieleen jo vuonna 2003, kun Ranska ja Saksa rikkoivat sopimuksen sääntöjä ja EU-maiden ministerit hyväksyivät rikkeet. Sen jälkeen oli vaikeaa vaatia täyttä kuria muiltakaan."


Eikö sääntöjen tiukentaminen vaaranna talouskasvua ja tee taloudelle vielä enemmän hallaa?


Sylvie Goulard (liberaalidemokraatit, Ranska, euroalueen julkisen talousvalvonnan mietinnön esittelijä): "Säästötoimenpiteitä voidaan soveltaa joillakin aloilla leikkaamatta sellaisia menoja, jotka ovat tulevaisuuden suhteen tarpeellisia. Toimista aiheutuvan taakan on oltava kohtuullinen, ja sen tulee jakautua oikeudenmukaisesti köyhien ja rikkaiden välillä."


Wortmann-Kool: "Julkinen velka on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen taakka. Ellemme ratkaise sitä, taakka säilyy raskaana tuleville sukupolville. Hintana on talouskasvun hidastuminen. Velkojen vähentäminen antaa tilaa investoinneille."


Ford: "Velanhallinnan ja talouskasvun edistämisen tasapaino on hiuksenhieno. Mutta mikään ihmelääke ei ole sekään, että yrittää kuluttaa itsensä ulos kriisistä."


Udo Bullmann (sosialistiryhmä, Saksa, Wortmann-Koolin varjoraportoija): "Pelkäämme, että on tuhoisaa puhua vain kepistä eikä lainkaan porkkanoista. Paketti ei erottele eilisen ja tulevaisuuden investointeja, esimerkiksi sitä ostetaanko julkisella rahalla aseita vai käytetäänkö rahat paremman koulutusjärjestelmän rakentamiseen. Ehdotamme, että komission tulisi erottaa tällaiset niin sanotut hyvät menot erikseen."


Esittelijät: Sakottaminen ei ole itsetarkoitus


Goulard: "Tarkoitus ei ole rangaista vaan tehdä selväksi, että sääntöjä on noudatettava. Ennemminkin tässä pyritään puuttumaan ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa ja estämään suuret heilahtelut. Mukana on joitain varoittavia seuraamuksia, jotta sääntörikkeet estettäisiin."


Ford: "Sakot astuvat voimaan vain, jos valtio ei ryhdy tarvittaviin toimiin ongelmien korjaamiseksi. Pelkistä ongelmista ei sakoteta."


Feio: "Haluamme luoda tehokkaan järjestelmän, jolla vältetään rangaistukset. Varhainen puuttuminen on tärkeää, sillä unionin tulevaisuus on kaikkien sen jäsenten vakaudessa ja kasvussa."


Talousongelmista tarvitaan lisää julkista keskustelua


Goulard: "Julkista keskustelua pitää lisätä. Rajat ylittävä keskustelu pitää aloittaa jo silloin, kun asiat on vielä helpompi korjata. Tähän asti harjoitettu ryhmäpaine suljettujen ovien takana ei ole toiminut."


Ford: "Ennen sakkojen määräämistä voidaan myös antaa julkisia varoituksia ja suosituksia."


Wortmann-Kool: "Toimista jäsenvaltioissa on kerrottava julkisesti, ja niistä on raportoitava parlamentille, jotta keskustelua saadaan lisää. Tämä lisää jäsenvaltioiden paineita noudattaa sääntöjä."


Tiukat neuvottelukuukaudet edessä


Feio: "Tällä hetkellä neuvottelemme edelleen komission ja neuvoston kanssa. Lopputulokseen on vielä matkaa, mutta uskon että pääsemme unionia hyödyttävään yhteisymmärrykseen."


Bullmann: "Olen täysin tyytymätön ehdotettuihin toimiin. Tällaisenaan lakipaketti on epäoikeudenmukainen, tehoton ja päinvastainen kuin mitä valtiontalouksien nykyaikaistamiseen tarvittaisiin. Aiomme tehdä omat ehdotuksemme erityisesti Wortmann-Koolin mietintöön, jottei pelkkä ankaruus pääse valloilleen."


Valiokunnan hyväksymästä lakipaketista äänestetään näillä näkymin kesäkuun täysistunnossa.


Julkaistu alunperin huhtikuussa 2011.