Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Parlamentti kannattaa EU-toimielinten lobbarirekisterien yhdistämistä

Täysistunto Lehdistötiedote - Toimielimet11-05-2011 - 12:57
 

Täysistunto antoi keskiviikkona tukensa suunnitelmalle yhdistää parlamentin ja komission edunvalvojia koskevat rekisterit. Se kannattaa myös "lainsäädännöllisen jalanjäljen" lisäämistä parlamentin mietintöihin. Siinä lueteltaisiin kaikki lobbaritapaamiset, jotka mietinnön laatijalla on ollut. Parlamentti toivoo, että myös neuvosto liittyy rekisteriin ja että rekisteröitymisestä tulee lobbareille pakollista.


"Avoimuusrekisteri on tärkeä askel eteenpäin taistelussamme puhtaan ja vastuullisen päätöksenteon puolesta Euroopan unionissa. Tarvitsemme edunvalvojia, jotta tiedämme minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllämme saattaa olla erilaisille ihmisryhmille ja yrityksille, mutta meidän on taattava, ettei kukaan vaikuta päätöksiin laittomin keinoin", parlamentin puhemies Jerzy Buzek sanoi.


Mietinnön esittelijä Carlo Casini (EPP, IT) totesi tiistaina käydyssä keskustelussa, että hyväksyttävänä olleet tekstit ovat "ensimmäinen askel kohti suurempaa avoimuutta" ja jatkoi: "Pidän tätä selkeänä merkkinä sitoutumisestamme avoimuuden arvoon."


Parlamentin jäsenten mukaan kahden toimielimen yhteisellä rekisterillä edistetään avoimuutta. Kansalaiset löytävät yhdestä paikasta tiedon, joka koskee henkilöitä ja järjestöjä, jotka ovat yhteydessä EU-toimielimiin. Yhteinen rekisteri helpottaa myös edunvalvojien tehtävää, koska heidän täytyy rekisteröityä vain kerran.


Rekisteri yhdistää parlamentin ja komission nykyiset rekisterit. Toimielimet sopivat tästä työryhmässä marraskuussa 2010. Nimenvaihdos lobbarirekisteristä avoimuusrekisteriksi helpottaa ei-kaupallisten järjestöjen, kuten tutkimuslaitosten ja kirkkojen, liittymistä rekisteriin.


Vapaaehtoinen vai pakollinen rekisteröityminen


Rekisteröityminen ei ole pakollista yhteiseen rekisteriin. Parlamenttiin ei kuitenkaan voi saada kulkulupaa ilman rekisteröitymistä.


Parlamentti kehottaa neuvostoa liittymään yhteiseen rekisteriin mahdollisimman pian. Se pitää myönteisenä sitä, että neuvosto on ilmoittanut aikovansa liittyä sopimukseen.


Lainsäädännöllinen jalanjälki ja muita uudistuksia


Täysistunto kannattaa suunnitelmia lisätä parlamentin mietintöihin "lainsäädännöllinen jalanjälki". Tämä olisi liite, johon kirjattaisiin edunvalvojien tapaamiset mietinnön laatineen parlamentin jäsenen kanssa.


Lisäksi yhteinen rekisteri antaa lisätietoja, kuten kaikkeen rekisterin kattamaan toimintaan osallistuvien henkilöiden määrän ja rekisteröityneen henkilön tai järjestön saaman EU-varojen määrän. Se antaa myös selvennyksiä valitusten käsittelymenettelyistä.


Erillisessä äänestyksessä parlamentin omista säännöistä täysistunto kannatti muutosta, jonka mukaan parlamentin jäsenten on ilmoitettava muutoksista taloudellisissa sitoumuksissaan "heti tilanteen muuttuessa" ja vähintään vuosittain.


Taustatietoa


Parlamentilla on ollut lobbarirekisteri vuodesta 1996 alkaen ja komissiolla vuodesta 2008. Parlamentti hyväksyi vuonna 2008 Alexander Stubbin laatiman mietinnön, jossa kannatettiin toimielinten rekisterien yhdistämistä ja neuvoston liittymistä siihen.


Parlamentin ja komission työryhmä päätyi suosittelemaan yhteistä rekisteriä marraskuussa 2010. Rekisterin on tarkoitus olla verkossa toiminnassa kesäkuussa 2011.


Huom.: Menettelyt: Toimielinten välistä sopimusta koskeva menettely / EP:n työjärjestys

Viite : 20110510IPR19128
Päivitetty: ( 11-05-2011 - 17:32)
 
 
Yhteystiedot