Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Euroopan oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros nauttii kansalaisten palvelemisesta

Muut Artikkeli - Oikeusasiamies31-10-2011 - 16:04
 
Euroopan oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros   Euroopan oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros

Euroopan oikeusasiamies Nikoforos Diamandouros esitteli vuoden 2010 vuosikertomuksensa 27. lokakuuta Strasbourgissa. Mepit onnittelivat oikeusasiamiestä hänen menestyksestään, mutta paheksuivat suurta ja kasvavaa määrää valituksia, joita oli tehty komissiosta. Diamondouros vastasi kysymyksiimme koskien vuosikertomusta ja hänen työtään.


Vuonna 2010 eurooppalaiset tekivät vähemmän kanteluita kuin edellisvuonna. Miksi?


Kansalaiset eivät useinkaan ymmärrä, mikä kuuluu toimivaltaani ja mikä ei. 70 prosenttia kanteluista, jotka tulevat minulle, olisi pitänyt osoittaa kansalliselle oikeusasiamiehelle. Minulle tulevien kanteluiden tulisi täyttää kaksi ehtoa: niiden täytyy koskea EU-lain rikkomusta EU-toimielimien taholta. Jotta voisimme välttää väärinkäsitykset, olen uudistanut verkkosivumme perinpohjaisesti. Siellä on nyt tehokas interaktiivinen opas, josta saa vastauksia kanteluita koskeviin kysymyksiin. Kanteluita, joita ei voida hyväksyä käsittelyyn, tuli 23 prosenttia vähemmän vuonna 2010. Ne menevät nyt oikeaan osoitteeseen, mikä on todella suuri saavutus.


Mitkä ovat yleisimpiä väitteitä, joita tutkit vuonna 2010?


Väitteet voidaan jakaa viiteen eri ryhmään: 1. avoimuuden puute 2. tarjoukset ja määrärahat 3. EU-toimielimien henkilökunnan kantelut (ennen käsittelyä tuomioistuimessa tai sen sijasta) 4. EPSOa (EU:n henkilöstövalintatoimistoa) koskevat kantelut ja 5. komission rooli perussopimusten valvojana. Jokainen kansalainen voi tehdä kantelun, jos hän epäilee, että komissio ei hoida kunnolla rikkomusmenettelyä tapauksissa, joissa jäsenmaat eivät noudata EU-lakia.


Onko jokin tapauksista jäänyt erityisesti mieleen?


Viimeisenä keinona voin esittää erityisselvityksen Euroopan parlamentille. Tein sen viime vuonna, kun komissaari esti kansalaisjärjestöä saamasta saksalaisen autonvalmistajan Porschen asiakirjoja 15 kuukauden ajan - lainmukainen velvoite on kolme kuukautta.


Vaikka EU-toimielimet noudattavat yleensä päätöksiäsi, saat silti paljon epätyydyttäviä vastauksia esittämiisi kriittisiin huomautuksiin. Miten käsittelet näitä tilanteita?


Seuraan toimielimien toimenpiteitä hallinnollisia epäkohtia koskevien kriittisten huomautusten jälkeen. Kun huomautuksista on kulunut kuusi kuukautta, kutsun toimielimien edustajia kertomaan minulle, mitä he ovat tehneet. Heillä on velvollisuus kertoa minulle toimenpiteistään.


Uudessa strategiassasi on uutta jatkuva dialogi kantajien kanssa. Miksi tämä on tärkeää?


Lissabonin sopimus lisää vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Kansalaisten valituksia käsittelevänä toimielimenä on loogista, että yritämme olla lähellä kansalaisia ja saada muita toimielimiä tekemään samoin.


Mistä pidät eniten työssäsi?


Pidän siitä, että voin työskennellä ammattitaitoisten virkamiesten kanssa. He tuntevat pelin säännöt. Myös tilanteissa, joissa toimielimissä ei tunneta lakia tarpeeksi hyvin, voin aloittaa tärkeän mielipiteiden- ja tiedonvaihdon niiden kanssa. Pidän työstäni myös, koska saan tilaisuuden olla lähellä 27 jäsenmaan sekä ehdokasvaltioiden kansalaisia. Haluan palvella heitä ja edistää palveluhenkistä hallintokulttuuria.

Viite : 20111027STO30522
 
 
   
Kantelut 2010
 

Lähes 58 % kanteluista tehtiin internetissä

 
 

Väestöön nähden suurin osa tuli Luxemburgista, pienin määrä Iso-Britanniasta

 
 

219 kantelua koski komissiota, 35 EPSOa ja 22 parlamenttia

 
 

52 % tapauksista ratkaistiin kolmessa kuukaudessa