Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Mepit keskustelevat kiistanalaisesta matkustajarekisterisopimuksesta

Muut Artikkeli - Ulkosuhteet16-04-2012 - 15:34
 
Euroopan parlamentti käsittelee täysistunnossaan matkustajarekisteritietosopimusta Yhdysvaltojen kanssa.  ©Belga/AFP   Euroopan parlamentti käsittelee täysistunnossaan matkustajarekisteritietosopimusta Yhdysvaltojen kanssa. ©Belga/AFP

Mepit päättävät torstaina 19.4.2012 kiistanalaisen Yhdysvaltojen kanssa solmittavan matkustajarekisterisopimuksen (PNR) kohtalosta. Sopimuksessa käsitellään matkustajarekisteritietojen luovuttamista Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle ja niiden käyttöä. Vaikka tietoja voidaan käyttää terrorismin torjuntaan, kriitikot pelkäävät, että niiden käyttäminen vaikuttaa kansalaisoikeuksiin.


Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta suosittelee sopimuksen hyväksymistä, mutta parlamentin poliittiset ryhmät ovat erimielisiä sen suhteen. Kysyimme kahdelta eri näkökantaa edustavalta mepiltä, miksi heillä on asiasta niin vahvat mielipiteet. Meppien vastausten alta löydät listan tiedoista, joita matkustajarekisterisopimus koskee.


Puolesta: brittikonservatiivi Timothy Kirkhope


"Olemme neuvotelleet hyvin vahvan sopimuksen transatlanttisten kumppaneidemme kanssa. Sopimuksessa annetaan hyvin tarkasti määriteltyjä tietoja tiukkojen kriteerien mukaisesti ja prosessia valvoo riippumaton valvoja.


Matkustajarekisteritietojen arvoa ei pidä vähätellä. Esimerkiksi Yhdistyneiden kuningaskuntien matkustajarekisteriä käytettiin 7.7 pommitusten tutkinnassa sekä Mumbain hyökkääjien kiinnisaamisessa. Niiden avulla on saatu kiinni kymmenittäin murhaajia, pedofiilejä, raiskaajia ja salakuljettajia.


En usko, että Yhdysvallat haluaa säilöä tietoja jonkin orwelliläisen juonen vuoksi. Se käyttää niitä taatakseen turvallisuuden terrorismin ja vakavien rikosten varalta. Koska uhkaa ei voi enää 9/11:n jälkeen aliarvioida, Euroopan parlamentin täytyy myös reagoida nykypäivän haasteisiin.


On kuitenkin tärkeää, että varmistamme, että sopimusta käytetään vain vakavan rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin estämiseen, tunnistamiseen ja syyllisten syyttämiseen. Lisäksi on varmistettava, että matkustajille annetaan takeet, että heidän tietojaan suojellaan ja että he voivat tarkistaa ne sekä pyytää niiden oikaisua ja että hee saavat tietoa siitä, miten heidän tietojaan käytetään. Arkaluontoisia tietoja (kuten ateriatoivomusta) käytetään vain poikkeustilanteesta ja se poistetaan henkilötietojen yhteydestä kuuden kuukauden kuluttua.


Euroopan parlamentti voi lykätä hyväksymisen antamista tälle sopimukselle niin kuin mietinnön esittelijä tuntuu haluavan tai se voi hyväksyä sen tosiasian, että olemme aikaansaaneet hyvin vahvan sopimuksen, joka suojelee henkiä ja keskeisiä vapauksia. Toivon tietysti, että päädymme jälkimmäiseen vaihtoehtoon."


Vastaan: hollantilainen liberaalidemokraatti Sophie in 't Veld


"EU:n ja Yhdysvaltojen välinen matkustajarekisterisopimus ei täytä Euroopan parlamentin vuoden 2010 päätöslauselman kriteerejä ja se ei ole linjassa EU-lainsäädännön kanssa. Minulle esittelijänä suurin syy vastustaa sopimusta on se, että tietojen käyttöä ei ole rajoitettu terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen taisteluun, vaan tietoja voi käyttää moniin epämääräisiin ja yksilöimättömiin tarkoituksiin, kuten maahanmuuttoon ja rajatarkastuksiin. Vastustan myös tiedon tallentamista rajattomaksi ajaksi, vaikka ne anonymisoitaisiinkin. Lisäksi arkaluontoisten tietojen kuten terveystietojen, uskonnon tai sukupuolen mahdollinen käyttö on kiistanalaista. Yhdysvaltojen viranomaiset varaavat myös oikeuden kirjautua eurooppalaisiin tietojärjestelmiin matkustajarekisteritietojen saamiseksi. Huolenaiheet eivät ole kuvitteellisia. Useat lakiasiantuntijat kuten myös EU:n tietosuojatyöryhmä sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu pitävät sopimusta puutteellisena.


Jotkut luulevat virheellisesti, että jos sopimus hylätään, tietoja ei voi enää käyttää terrorismin tai rikollisuuden vastaiseen työhön. Asia ei ole niin: tieto siirtyy myös jatkossa. Euroopan parlamentti ja minä asian esittelijänä tuemme matkustajarekisteritietojen käyttöä terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan. Euroopan parlamentti ei voi kuitenkaan uskottavasti tukea sopimusta, joka ei ole linjassa EU:n yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevien lakien kanssa, joka jättää Euroopan kansalaiset ilman riittävää suojaa ja joka luo ennakkotapauksen, jota ei pidä väheksyä ottaen huomioon matkustajarekisteritietoja pyytävien maiden kasvavan määrän.


Mitä tietoja kuuluu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen matkustajarekisterisopimuksen piiriin?


1. PNR-tiedoston kirjauskoodi

2. Lipun varauspäivä/kirjoituspäivä

3. Suunniteltu (suunnitellut) matkustuspäivä(t)

4. Nimi (nimet)

5. Käytettävissä olevat kanta-asiakasohjelmaa ja etuja koskevat tiedot (esimerkiksi vapaaliput, matkustusluokan korotus jne.)

6. Muut PNR-tiedoissa olevat nimet, myös PNR-tiedoissa olevien matkustajien määrä

7. Kaikki käytettävissä olevat yhteystiedot (mukaan lukien tietojen lähde)

8. Kaikki käytettävissä olevat maksu- tai laskutustiedot (lukuun ottamatta muita luottokorttiin tai tiliin liittyviä maksutapahtumatietoja, joilla ei ole yhteyttä matkaa koskevaan maksutapahtumaan)

9. Matkareitti tiettyjen PNR-tietojen osalta

10. Matkatoimisto/matkanjärjestäjä

11. Yhteistunnusten käyttöä koskevat tiedot

12. Ositetut tai jaetut tiedot

13. Matkustajan matkustustilanne (mukaan lukien vahvistukset ja lähtöselvitystilanne)

14. Lipputiedot, mukaan lukien lipun numero, yksisuuntainen lippu ja sähköisten lippujen hinnan ilmoittaminen

15. Kaikki matkatavaratiedot

16. Istuinpaikkatiedot, mukaan lukien paikan numero

17. Yleiset merkinnät, mukaan lukien OSI-, SSI- ja SSR-tiedot

18. Kerätyt APIS-järjestelmän (Advance Passenger Information System) tiedot

19. Kaikki aiemmat muutokset 1–18 kohdassa lueteltuihin PNR-tietoihin

Viite : 20120413STO42885