Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Parlamentti haluaa varmistaa, että EU-raha tukee kasvua myös jatkossa

Muut Artikkeli - Talous- ja raha-asiat17-04-2012 - 10:31
 
Parlamentti keskustelee ja äänestää riskinjakovälineistä ©BELGA_BELPRESS   Parlamentti keskustelee ja äänestää riskinjakovälineistä ©BELGA_BELPRESS

Kriisin koskettamien maiden pankkien ja sijoittajien haluttomuus tai kyvyttömyys antaa rahoitusta EU-rahoituksesta hyötyviin hankkeisiin saattaa johtaa siihen, että projekteja hyllytetään, sillä EU säännöt vaativat, että yksityinen sektori on mukana hankkeissa. Mepit keskustelevat keskiviikkona ehdotetusta sääntömuutoksesta, joka antaisi EU:lle mahdollisuuden myöntää lisälainaa tai -takuita, jotta hankkeet voivat jatkua.


Mietinnön esittelijänä toimii puolalainen MEP Danuta Maria Hübner (EPP), ja mietinnöstä äänestetään torstaina.


Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että taloudellisen epätasapainonsa vuoksi tukea saavat maat (Kreikka, Irlanti, Portugali ja Romania) jatkavat EU-projektejaan kuten moottoriteiden ja strategisen infrastruktuurin rakentamista ja siten tukevat kasvua.


Miten tavoite toteutetaan?


Ajatuksena on käyttää osa korvamerkitystä EU-rahasta yksityiselle sektorille myönnettävinä lainoina ja takuina, jolloin yksityinen sektori sitoutuisi mukaan hankkeisiin ja mahdollistaisi hankkeen jatkumisen.


Toimen on tarkoitus olla poikkeuksellinen ja väliaikainen: EU-hankkeisiin myönnettäviä rakennerahasto- ja koheesiorahastovaroja ei yleensä voi käyttää tällä tavalla, sillä sitä pidetään valtionapuna yksityiselle sektorille, minkä EU-lait kieltävät.

Viite : 20120413STO42886