Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Toukokuun Strasbourgin täysistunto: finanssitransaktiovero, kasvu ja pk-yritykset

Resurssien maksimoinnilla talous uuteen nousuun

 
Mepit keskustelivat resurssitehokkuudesta ©Belga/Science   Mepit keskustelivat resurssitehokkuudesta ©Belga/Science

Parlamentin torstaina hyväksymän päätöslauselman mukaan EU:n täytyy käyttää resurssejaan tehokkaammin tulevan talouskasvun ja ympäristön hyväksi. Arvokkaita materiaaleja pitäisi kerätä talteen sen sijaan, että ne viedään kaatopaikoille tai poltetaan. Lisäksi verotuksen tulisi rangaista resurssien tuhlausta EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi, mepit toteavat.


"Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ovat laatineet kunnianhimoisia suunnitelmia luonnonvarojen käytön hillitsemiseksi. Nyt jäsenvaltioiden on otettava haaste vastaan ja taistella resurssitehokkuuden puolesta. Mietintöni käyttöön ottaminen merkitsisi talouskasvua, työpaikkojen luomista ja ympäristönsuojelua. Mitä me oikein odotamme?", totesi mietinnön esittelijä Gerban-Jan Gerbrandy (ALDE, Alankomaat) äänestyksen jälkeen.


Kaatopaikat ja jätteenpoltto


Parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan luopumaan vaiheittain jätteiden viemisestä kaatopaikalle ja pyydetään komissiota tekemään aiheesta tarvittavat ehdotukset vuoteen 2014 mennessä. Komission pitäisi myös tarkastella uudelleen jätepuitedirektiivin kierrätystavoitteita 2020 ja varmistaa, että mitään sellaista jätettä ei polteta, joka voidaan kierrättää tai kompostoida.


Meppien mielestä EU:n teollisuus ja kuluttajat voivat hyötyä paremmin suunnitelluista tuotteista. He kehottavat komissiota ehdottamaan päivitystä ekosuunnitteludirektiiviin niin, että se sisältäisi myös sellaiset tuotteet, jotka eivät liity energiaan, ja jotta tuotteilta vaadittaisiin parempaa kestävyyttä, kierrätettävyyttä ja korjattavuutta. Pakkausmerkintöjen pitäisi myös antaa kuluttajille tietoa resurssien käytöstä ja ympäristövaikutuksista.


Verotus ja tuet


Parlamentti kehottaa jäsenmaita muuttamaan verotuksensa painotusta kohti ympäristöveroja, minkä ansiosta voitaisiin tehdä leikkauksia muihin veroihin kuten työn verotukseen. Kannustimet, kuten ALV:n vähennykset tietyiltä uusiomateriaaleilta, voisivat myös auttaa korjaamaan markkinahäiriöitä ja edistämään innovaatioita.


Parlamentin jäsenet kehottavat komissiota ja jäsenvaltioita myös tekemään suunnitelman, jolla poistettaisiin ympäristölle haitalliset tuet vuoteen 2020 mennessä. Parlamentti on tehnyt aiheesta päätöslauselmia myös aiemmin.


Meppien mukaan julkinen sektori voi osallistua työhön kiristämällä "vihreiden julkisten hankintojen" sääntöjä. He kehottavat komissiota tutkimaan mahdollisuutta, että näitä ympäristöystävällisiä ehtoja sovellettaisiin EU-rahoitteisissa projekteissa.


Resurssitehokkuussuunnitelmat


Resurssientehokkuuden laajentamiseksi parlamentti kehottaa komissiota luomaan työryhmiä, jotka luovat Euroopan resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat elintarvikkeiden ja juomien, asumisen ja liikkumisen sektoreille.