Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Toukokuun Strasbourgin täysistunto: finanssitransaktiovero, kasvu ja pk-yritykset

Viisas budjettien tasapainottaminen avain vahvempaan kasvuun

 
Keskustelu täysistunnossa EU:n epävirallisesta huippukokouksesta.   Keskustelu täysistunnossa EU:n epävirallisesta huippukokouksesta.

On tarpeen yhdistää nykyinen budjettikuri ja kasvuun tähtäävät toimet, mutta samalla myös tasapainottaa talous - tämä oli useimpien puhujien viesti Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelussa, joka pidettiin 22.5 eli päivää ennen epävirallista Brysselissä järjestettävää EU-huippukokousta, jonka päämääränä on luoda puitteet kasvulle ja työpaikkojen aikaansaamiselle. Useat puhujat mainitsivat myös Kreikan talousahdingon syyt ja seuraukset puheenvuoroissaan.


Tanskan puheenjohtajuuskauden edustaja Nicolai Wammen totesi, että on väärin ajatella, että kasvua ei voi olla ilman taloudellista ja siten fiskaalista tasapainoa. Kasvu itsessään auttaa tasapainottamaan julkisen talouden. Tämä tarkoittaa, että uudistukset, kuten sisämarkkinoiden täysi voimaansaattaminen sekä budjettien "viisas" tasapainottaminen jättää tilaa kasvulle. Wammen totesi myös, että vaikka huippukokous on epävirallinen, se on myös ensiaskel kesäkuun huippukokouksen suuntaan, jossa tehdään lopulliset päätökset.


Komission varapuheenjohtaja Olli Rehn kertoi omassa puheenvuorossaan, että "olemme jälleen kerran risteyksessä talouskriisin suhteen" ja nyt jäsenmaat ovat valmiit toimimaan. Rehnin mukaan julkisen talouden tasapaino on elintärkeää. Hän painotti, että ilman kestävää velanhoitoa ei myöskään voi olla kestävää kasvua, koska "jokainen velanhoitokuluihin käytetty euro on pois investoinneista". Rehn päätti puheenvuoronsa toteamalla, että komissio haluaa Kreikan pysyvän mukana eurossa, sillä "vaihtoehto on huomattavasti huonompi".


Keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän edustaja Corien Wortmann-Kool (Alankomaat) varoitti, että kasvua ei voi synnyttää talouden tasapainottamisen kustannuksella: "Talouskasvumme pitäisi olla vakaalla pohjalla ja on aika tarttua toimeen vajeidemme suhteen.  Meidän täytyy palauttaa kilpailukykymme, vientimme, nuorisotyöttömyystavoitteemme sekä varmistaa lainsäädäntömme harmonisointi. Byrokratiaa täytyisi keventää ja lisätä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen Euroopan investointipankin ja projektibondien kautta."


Sosialistiryhmän puheenjohtaja Hannes Swoboda (S&D, Itävalta) totesi, että haluaisi nähdä samanlaista solidaarisuutta ja eurooppalaista yhtenäisyyttä työttömyyden suhteen kuin mitä on osoitettu Italiaa kohtaan kouluhyökkäyksen ja maanjäristyksen jälkeen. Työttömyys on hänen mukaansa ihmisten aikaansaama katastrofi, joka voidaan korjata investointeja edistämällä. Hän huomautti, että Kreikan täytyy itse päättää, haluaako se pysyä eurossa. Hän lisäsi myös, että jos Kreikassa muodostetaan uudistushaluinen hallitus, jonka kanssa voi neuvotella, niin sitten voidaan keskustella toimista maan sosiaalisen tilanteen parantamiseksi.


Liberaaliryhmän belgialainen puheenjohtaja Guy Verhofstadt (ALDE) painotti puheessaan, että kriisi ei johdu Kreikasta tai muista maista, eikä se ole edes taloudellinen kriisi, vaan se on poliittinen kriisi. Hän totesi, etteivät EU-johtajat pysty tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Tarvitaan todellinen taloudellinen ja fiskaalinen unioni, velkojen uudelleenjärjestely yhdessä lunastusrahaston kanssa, jotta korot saadaan alas, sekä kasvupaketti, projektibondit ja suurempi rooli Euroopan investointipankille talouden uudelleenkäynnistämiseksi.


Vihreiden yhteispuheenjohtaja Rebecca Harms (Saksa) totesi, että Kreikka osoittaa EU ja IMF:n ajaman säästösuunnitelman epäonnistumisen syöksykierteessä olevassa maassa - kierre uhkaa vetää vain muut jäsenmaat ja lopulta koko EU:n mukanaan. Hänen mukaansa Kreikka tarvitsee lisää aikaa budjetin tasapainottamiseen. Kreikan täytyy pysyä euroalueessa, sillä se on paras ratkaisu maalle ja koko EU:lle, hän summasi.


Konservatiivien ja reformistien puheenjohtaja Martin Callanan (ECR, Yhdistyneet kuningaskunnat) painotti puheenvuorossaan, että "EU:n täytyy tehdä vähemmän, mutta suoriutua paremmin. Meidän täytyisi korvata taloutemme ytimessä olevat sisämarkkinat kilpailykykyä, vapaakauppaa ja sääntelyn poistamista painottavalla agendalla".


Vapaa ja demokraattinen Eurooppa -ryhmän yhteispuheenjohtaja Nigel Farage (EFD, Yhdistyneet kuningaskunnat) sanoi, että "euron oli tarkoitus luoda kasvua ja työpaikkoja, mutta sen sijaan se aktiivisesti tuhoaa niitä" ja että EU:n nykyiset ehdotukset kriisin ratkaisemiseksi ovat "taloudellinen itsemurha koko mantereelle". Jos Kreikka lähtee eurosta, sillä on edessään vaikeita viikkoja, mutta niiden jälkeen maa alkaa innovoida löytääkseen vaihtoehtoja kalliille tuontituotteille, hän selitti. "Euron ulkopuolella oleva Kreikka saattaa toimia inspiraationa Espanjalle, Portugalille ja muille maille."


Vasemmistoryhmää edustanut Gabriele Zimmer (GUE/NGL, Saksa) totesi, että Kreikan talous kärsii säästötoimien vuoksi, eivätkö ne johda kestävään, mukaanottavaan kehitykseen. Hänen mielestään on myös tarpeen taistella köyhyyttä ja luonnonvarojen loppumista vastaan.