Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Parlamentti vaatii EU:n omien varojen järjestelmän uudistamista

Täysistunto Lehdistötiedote - Talousarvio13-06-2012 - 15:22
 

EU tarvitsee kestävän budjetin saavuttaakseen poliittiset tavoitteensa, on parlamentin viesti EU-johtajille, jotka keskustelevat vuosien 2014-2020 rahoituskehyksestä 28.-29. kesäkuuta. Pitkän aikavälin budjetin tulisi olla tarpeeksi joustava kestääkseen uusia haasteita, ja maksut kansallisista varoista tulisi korvata toisenlaisilla tavoilla rahoittaa EU:n budjettia, todetaan parlamentin keskiviikkona hyväksymässä päätöslauselmassa.


Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 541 puolesta, 100 vastaan ja 36 tyhjää.


Parlamentin jäsenet vaativat siinä, että vuosien 2014-2020 rahoituskehys  "mahdollistaa suuremman joustavuuden sekä otsakkeiden sisällä että niiden välillä ja monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvien vuosien välillä, jotta voidaan varmistaa, että määrärahoja voidaan tarvittaessa mukauttaa muuttuviin olosuhteisiin ja prioriteetteihin".


Parlamentin jäsenet uskovat, että joustavuuden puute nykyisessä järjestelmässä on vaikeuttanut vastaamista uusiin haasteisiin. On esimerkiksi ollut vaikeaa löytää rahoitusta ITER:n ydinfuusiotutkimusohjelmalle, uudelle panopistealueelle, joka tuli esiin kesken nykyisen budjettikauden. Mitä pienempi budjetti on, sitä suurempi on tarve järjestää resursseja uudelleen kun kohdataan odottamattomia tapahtumia.


Parlamentin siunaus tarvitaan ennen kuin neuvosto voi hyväksyä monivuotisen rahoituskehyksen, tai budjettisuunnitelman, (yksimielisellä äänestyksellä). Siksi neuvoston kanssa on käytävä täysimittaisia neuvotteluja kaikista monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvistä näkökohdista


Omien varojen järjestelmän uudistaminen


Perussopimusten mukaan EU:n budjetti on katettava kokonaan EU:n omilla varoilla. Parlamentin mukaan nykyisen järjestelmän uudistaminen, joka toisi vaihtoehtoisia tulonlähteitä kuten transaktiovero ja uusi, EU:n omiin varoihin luettavaa arvonlisävero, vähentäisi jäsenvaltioiden maksamat BKTL-perusteiset maksut 75 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Parlamentti "ei ole valmis antamaan hyväksyntäänsä seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevalle asetukselle, ilman että päästään poliittiseen sopimukseen omien varojen järjestelmää koskevasta uudistuksesta, jolla lakkautetaan nykyiset hyvitykset ja muut korjausjärjestelyt".


Parlamentti oli ensimmäinen EU-toimielin, joka otti kantaa vuosien 2012-2020 monivuotiseen rahoituskehykseen 8. kesäkuuta viime vuonna. Euroopan komissio esitteli ehdotuksensa 29. kesäkuuta 2011. Puheenjohtajamaa Tanska esittelee "neuvottelupakettinsa" kesäkuun huippukokouksessa, kun neuvosto käy ensimmäisen keskustelunsa aiheesta.


Menettely: päätöslauselma

Viite : 20120613IPR46724
 
 
Yhteystiedot