Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Toukokuun Strasbourgin täysistunto 20.-23.5.2013: Veropetosten estäminen, pankkivalvonta

EU:n laajuisia toimia veronkannon tehostamiseksi

 
Kuvassa käsiraudat ja seteleitä.   ©Belga/Belpress/P.Turpin
Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi sitoutua tavoitteeseen puolittaa keräämättä jäävä biljoonan euron verotulovaje vuoteen 2020 mennessä, vaativat parlamentin jäsenet tiistaina hyväksymässään päätöslauselmassa. Lisäksi mepit vaativat jäsenvaltioilta toimia veroparatiisien kitkemiseksi, verojen välttämisen mahdollistavien lainsäädännön aukkojen poistamiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

"Rajat ylittävien veropetosten laajuus on pöyristyttävä, yksipuoliset kansalliset toimet eivät riitä", totesi Mojca Kleva Kekuš (S&D, SI), veropetoksia käsittelevän päätöslausunnon valmistelija.

"Tarvitsemme yhteisen alustan verotietojen vaihtamiselle ja verojärjestelmiä, jotka edistävät kasvua. Emme tarvitse lisää veroja, vaan enemmän ihmisiä ja yrityksiä, jotka maksavat veroja", huomautti Ildiko Gáll-Pelcz (EPP, HU), joka on vastuussa vuosittaista verokertomusta koskevasta päätöslauselmasta.

Verotulovajeeseen puututtava

Päätöslauselma korostaa verotulovajeeseen puuttumisen ensisijaisuutta. Tämä koskee sekä laittomia veropetoksia ja veronkiertoa että laillista verojen välttämistä ja aggressiivista verosuunnittelua. Keinot välttää veroja laillisesti hyödyntävät lainsäädännön aukkoja, verojärjestelmien yhteensopimattomuutta tai kansainvälisen yhteistyön puutetta. Keräämättä jääneiden verojen arvioidaan merkitsevän jokaisen EU-kansalaisen kannalta jopa 2 000 euron vuotuista kustannusta.

Musta lista veroparatiiseista

Veropetosten ja veronkierron torjumiseksi päätöslauselma kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään veroparatiisien selvän määritelmän ja kokoamaan niistä ns. mustan listan. 

Ei julkista rahoitusta veropettureille
 
Taloudellista kriisitukea saaneiden tai hakeneiden jäsenvaltioiden velvollisuus on vahvistaa veronkantoa ja torjua veropetoksia. Päätöslauselman mukaan tämä vaatimus tulisi laajentaa koskemaan myös rahanpesun, verojen välttämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa.

Mepit korostavat päätöslauselmassa, ettei EU:n rahoitusta tai valtiontukea tulisi myöntää EU:n veromääräyksiä rikkoville yrityksille. Lisäksi kaikkien julkisista hankinnoista tarjouksia esittävien yritysten tulisi antaa mahdolliset tiedot verorikoksiin liittyvistä seuraamuksista tai tuomioista. Päätöslauselman mukaan viranomaisille on annettava mahdollisuus irtisanoa hankintaa koskeva sopimus, jos tarjoaja myöhemmin rikkoo verovelvoitteitaan.

Veronkierron torjunnassa mepit kehottavat jäsenvaltioita hyödyntämään julkisen sektorin ylläpitämiä rekistereitä ja muun muassa muun muassa moottoriajoneuvoja, maaomaisuutta, huvialuksia ja muuta varallisuutta koskevia tietokantoja sekä ottamalla käyttöön tehokkaita järjestelmiä ilmiantajien ja journalististen lähteiden suojaamiseksi.

Tullit ja arvonlisävero

Koska veronkanto kuuluu kansalliseen toimivaltaan, veropetosten torjumisessa jäsenvaltioiden toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mepit kannustavatkin jäsenvaltioita yhteistyöhön verokannan yhtenäistämiseksi, vero- ja tullitietojen tietojen ristiintarkastamiseksi sekä veroparatiiseihin voittojen siirtämisen ehkäisemiseksi.

Lisäksi mepit korostavat, että EU:n olisi johdettava kansainvälisiä keskusteluja avoimuuden ja tiedonvaihdon edistämiseksi. Veronkierron takia kehitysmaat menettävät vuosittain arviolta 125 miljardin euron verotulot, mikä on lähes kaksi kertaa kehitysmaiden vastaanottaman kansainvälisen tuen verran.

Talouskasvun kiihdyttämiseksi ja haitallisen verokilpailun vähentämiseksi vuosittaista verokertomusta käsittelevässä päätöslauselmassa esitetään niin kutsutun "verokäärmejärjestelmän" luomista jäsenvaltioiden verojärjestelmien koordinoimiseksi, verotietojen ylläpitämiseksi sekä kansallisten järjestelmien veroleikkausten ja veronkorotusten seuraamiseksi.   


Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma