Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)
 

Terrorismin torjunta: säännöt vierastaistelijoita ja "yksinäisiä susia" vastaan

Täysistunto Oikeus- ja sisäasiat16-02-2017 - 13:47

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina EU:n laajuiset terrorismin torjuntaa koskevat säännöt, joilla pyritään vastaamaan uhkiin, joita nousee konfliktialueille terrorismiaikeissa matkustavien vierastaistelijoiden ja iskuja suunnittelevien ”yksinäisten susien” myötä. (Lue lisää: Terrorismin torjunta: säännöt vierastaistelijoita ja "yksinäisiä susia" vastaan )

 

Robotiikka ja tekoäly: Parlamentti vaatii EU:n laajuisia sääntöjä

Täysistunto Teollisuus16-02-2017 - 13:30
Child playing with robot  

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman, jossa se vaatii EU:n laajuisia robotiikkaa koskevia sääntöjä. Parlamentti korostaa päätöslauselmassaan, että nopeasti kehittyvälle alalle tarvitaan yhteisiä sääntöjä vahvistamaan eettisiä periaatteita (Lue lisää: Robotiikka ja tekoäly: Parlamentti vaatii EU:n laajuisia sääntöjä )

 

Euroopan parlamentti esitteli näkemyksensä EU:n tulevaisuudesta

Täysistunto Euroopan tulevaisuus/yhdentyminen / Toimielimet16-02-2017 - 13:26

Mikäli EU haluaa vahvistaa toimintakykyäänsä, palauttaa kansalaisten luottamuksen ja vahvistaa euroaluetta ulkopuolisten iskujen varalta, EU:n on otettava Lissabonin sopimus täysimääräisesti käyttöön, Euroopan parlamentti korostaa päätöslauselmassaan. Jos halutaan mennä pidemmälle, tarvitaan perusteellisempia uudistuksia. Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina kolme päätöslauselmaa, joissa se ottaa kantaa EU:n tulevaisuuteen. (Lue lisää: Euroopan parlamentti esitteli näkemyksensä EU:n tulevaisuudesta )

 

Pakolliset tarkastukset EU:n ulkorajoille pysäyttämään vierastaistelijat

Täysistunto Oikeus- ja sisäasiat / Schengen16-02-2017 - 12:58
Passport control illustration  

Kaikkien EU:n alueelle saapuvien tai alueelta lähtevien EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten tiedot tarkastetaan tietyistä tietokannoista torstaina Euroopan parlamentin hyväksymän asetuksen myötä. Neuvosto ja parlamentti pääsivät alustavaan yhteisymmärrykseen tästä asetuksesta jo 5.12.2016. (Lue lisää: Pakolliset tarkastukset EU:n ulkorajoille pysäyttämään vierastaistelijat )

 

Human rights: Nicaragua, executions in Kuwait and Bahrain, and Guatemala

Plenary Session Humanitarian aid / External relations16-02-2017 - 12:15

Parliament voices deep concern about the intimidation and harassment of Francesca Ramirez and other human rights defenders in Nicaragua, deplores the recent use of the death penalty in Kuwait and Bahrain, and strongly condemns the murders of human rights defenders and journalists in Guatemala, in three resolutions voted on Thursday. (Read more: Human rights: Nicaragua, executions in Kuwait and Bahrain, and Guatemala )

 

MEPs call for fast-track approval of low-risk pesticides

Plenary Session Public health / Food safety15-02-2017 - 14:38
Duster plane on agricultural field  

Low-risk biological pesticides, including those made from bio-organisms, pheromones or essential oils, could replace conventional ones that are suspected of harming the environment and human health. MEPs wonder why some member states hesitate or refuse to approve them and want the EU Commission to propose a revision of the rules to accelerate the approval process. (Read more: MEPs call for fast-track approval of low-risk pesticides )

 
Smoking chimneys at sunset  

Plans to boost greenhouse-gas emission curbs through the EU carbon market (EU ETS), so as to bring EU climate policy into line with the aims of the Paris agreement, were backed by Parliament on Wednesday. MEPs supported the Commission proposal to reduce the number of “carbon credits” (emission allowances) by 2.2% each year, and want to double the capacity of the 2019 market stability reserve (MSR) to absorb the excess of allowances on the market. (Read more: MEPs back plans to cut carbon emission allowances and fund low-carbon innovation )

 

MEPs urge legal reform in Albania, rule of law for all in Bosnia and Herzegovina

Plenary Session External relations15-02-2017 - 13:11

Albania should step up the pace of judicial reform, as a key to starting EU accession negotiations, while Bosnia and Herzegovina (BiH) needs to overcome its ethnic and political divisions and remain united throughout the EU membership application evaluation process, said MEPs on Wednesday. (Read more: MEPs urge legal reform in Albania, rule of law for all in Bosnia and Herzegovina )

 

CETA: Parlamentti tukee EU:n ja Kanadan välistä kauppasopimusta

Täysistunto Ulkomaankauppa / kansainvälinen kauppa15-02-2017 - 12:36
CETA vote result  

Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä EU:n ja Kanadan välisen laaja-alaiselle talous- ja kauppasopimukselle CETA:lle keskiviikkona. Sopimus edistää tavaroiden ja palvelujen kauppaa ja kannustaa investointeihin. Sopimus saattaa astua väliaikaisesti voimaan jo huhtikuussa 2017. (Lue lisää: CETA: Parlamentti tukee EU:n ja Kanadan välistä kauppasopimusta )

 

EU job search aid worth €1,818,750 for 800 former retail workers in the Netherlands was approved in plenary in a vote on Tuesday. The workers were made redundant by six retail trade companies which recently went bankrupt in the Drenthe and Overijssel provinces. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by the Council of Ministers on 17 February. (Read more: EU job-search aid: €1.8m for 800 former retail workers in the Netherlands )

 

Peace in Ukraine and West Bank debates on Tuesday at 16.00

Plenary Session External relations14-02-2017 - 13:00

The worsening plight of eastern Ukraine, where pro-Russian rebels broke the ceasefire and began shelling Ukrainian forces in Avdiivka last week, will be debated by MEPs on Tuesday afternoon with Ian Borg, Maltese Parliamentary Secretary for the EU Presidency, representing EU foreign policy chief Federica Mogherini. This will be followed by another debate on the situation in the West Bank, including settlements. (Read more: Peace in Ukraine and West Bank debates on Tuesday at 16.00 )

 

MEPs call for EU-wide protection for whistle-blowers

Plenary Session Budgetary control14-02-2017 - 12:52

An “effective and comprehensive European whistle-blower protection programme” should be proposed “immediately” by the EU Commission, urges Parliament in a resolution voted on Tuesday. MEPs deplore the Commission’s failure, so far, to deliver any legislative proposals to establish a minimum level of protection for whistle-blowers who help protect the EU budget against fraud (Read more: MEPs call for EU-wide protection for whistle-blowers )

 
Opening of February plenary session by EP President Antonio Tajani  

EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin Lähi-idän rauhanneuvotteluiden tulevaisuutta koskevan julkilausuman otsikkoa muutettiin muotoon ”Tilanne Länsirannalla erityisesti koskien siirtokuntia”. Suullinen kysymys Saksan tiemaksusuunnitelmista siirrettiin torstailta keskiviikkoiltapäivään. (Lue lisää: Täysistunnon avaus: Länsirannan siirtokunnat osaksi Lähi-itä -keskustelua )

 
 
Istunnon esityslista
 
13-02-2017 -
17:00 - 23:00
Keskustelut
 
 
Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
 
Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet
Mietintö:O-000147/2016 Euroopan komissio ENVI
 
Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu
Mietintö:A8-0020/2017
Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta
Esittelijä: Norbert Neuser
DEVE
 
Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit
Mietintö:A8-0003/2017 ***I
Esittelijä: Ian Duncan
ENVI
 
EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Mietintö:A8-0001/2017
Esittelijä: Tibor Szanyi
ECON
 
Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa
Mietintö:A8-0380/2016
Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea
FEMM
Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten
Mietintö:A8-0018/2017
Esittelijä: Maria Arena
Esittelijä: Constance Le Grip
FEMM
Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta
Mietintö:A8-0002/2017
Esittelijä: Dennis de Jong
CONT
Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa
Mietintö:A8-0004/2017
Esittelijä: Dennis de Jong
CONT
 
Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
 
 
 
14-02-2017 -
09:00 - 11:50
Keskustelut
 
 
Yhteiskeskustelu - Euroopan unionin tulevaisuus
Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset
Mietintö:A8-0390/2016
Esittelijä: Guy Verhofstadt
AFCO
Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia
Mietintö:A8-0386/2016
Esittelijä: Mercedes Bresso
Esittelijä: Elmar Brok
AFCO
Euroalueen budjettikapasiteetti
Mietintö:A8-0038/2017
Esittelijä: Reimer Böge
Esittelijä: Pervenche Berès
ECON BUDG
 
 
14-02-2017 -
12:00 - 12:30
Juhlaistunto
 
 
Itävallan tasavallan presidentin Alexander Van der Bellenin puhe
 
 
14-02-2017 -
12:30 - 14:30
ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 
 
EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus
Mietintö:A8-0010/2017 ***
Esittelijä: João Ferreira
PECH
 
EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:A8-0015/2017
Esittelijä: João Ferreira
PECH
 
Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta
Mietintö:A8-0002/2017
Esittelijä: Dennis de Jong
CONT
 
Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa
Mietintö:A8-0004/2017
Esittelijä: Dennis de Jong
CONT
 
Luettelo kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia
Mietintö:A8-0035/2017 *
Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin
Mietintö:A8-0024/2017 *
Esittelijä: Lorenzo Fontana
LIBE
 
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
Mietintö:A8-0036/2017
Esittelijä: Nedzhmi Ali
BUDG
 
Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu
Mietintö:A8-0020/2017
Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta
Esittelijä: Norbert Neuser
DEVE
 
EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Mietintö:A8-0001/2017
Esittelijä: Tibor Szanyi
ECON
 
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa
Mietintö:A8-0380/2016
Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea
FEMM
 
Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten
Mietintö:A8-0018/2017
Esittelijä: Maria Arena
Esittelijä: Constance Le Grip
FEMM
 
 
14-02-2017 -
15:00 - 23:00
Keskustelut
 
 
Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne
 
Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen
 
Länsirannan ja erityisesti siirtokuntien tilanne
 
Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
Mietintö:A8-0023/2017
Esittelijä: Knut Fleckenstein
AFET
 
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus
Mietintö:A8-0026/2017
Esittelijä: Cristian Dan Preda
AFET
 
Yhteiskeskustelu - Eurooppalainen ohjausjakso 2017
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017
Mietintö:A8-0039/2017
Esittelijä: Gunnar Hökmark
ECON
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Mietintö:A8-0037/2017
Esittelijä: Yana Toom
EMPL
Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017
Mietintö:A8-0016/2017
Esittelijä: Antonio López-Istúriz White
IMCO
 
Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016
Mietintö:A8-0019/2017
Esittelijä: Danuta Maria Hübner
ECON
 
 
 
15-02-2017 -
09:00 - 11:50
Keskustelut
 
 
Yhteiskeskustelu - EU ja Kanada
Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus
Mietintö:A8-0009/2017 ***
Esittelijä: Artis Pabriks
INTA
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus
Mietintö:A8-0028/2017 ***
Esittelijä: Charles Tannock
AFET
 
 
15-02-2017 -
12:00 - 14:00
ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 
 
Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus
Mietintö:A8-0009/2017 ***
Esittelijä: Artis Pabriks
INTA
 
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
 
EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus
Mietintö:A8-0028/2017 ***
Esittelijä: Charles Tannock
AFET
 
EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimus
Mietintö:A8-0382/2016 ***
Esittelijä: Helmut Scholz
AFET
 
EU:n ja Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma)
Mietintö:A8-0383/2016
Esittelijä: Helmut Scholz
AFET
 
Siviili-ilma-alusten kauppaa koskeva sopimus (sopimuksen kattamat tuotteet)
Mietintö:A8-0007/2017 ***
Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
INTA
 
Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit
Mietintö:A8-0003/2017 ***I
Esittelijä: Ian Duncan
ENVI
 
Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen: Positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevat tekniset sääntelystandardit
 
Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
Mietintö:A8-0023/2017
Esittelijä: Knut Fleckenstein
AFET
 
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus
Mietintö:A8-0026/2017
Esittelijä: Cristian Dan Preda
AFET
 
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017
Mietintö:A8-0039/2017
Esittelijä: Gunnar Hökmark
ECON
 
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Mietintö:A8-0037/2017
Esittelijä: Yana Toom
EMPL
 
Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017
Mietintö:A8-0016/2017
Esittelijä: Antonio López-Istúriz White
IMCO
 
Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016
Mietintö:A8-0019/2017
Esittelijä: Danuta Maria Hübner
ECON
 
Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet
Mietintö:O-000147/2016 Euroopan komissio ENVI
 
 
15-02-2017 -
15:00 - 23:00
Keskustelut
 
 
Terrorismin torjunta
Mietintö:A8-0228/2016 ***I
Esittelijä: Monika Hohlmeier
LIBE
 
Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla
Mietintö:A8-0218/2016 ***I
Esittelijä: Monica Macovei
LIBE
 
Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen
 
Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt
Mietintö:A8-0005/2017
Esittelijä: Mady Delvaux
JURI
 
Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa
Mietintö:O-000152/2016 Euroopan komissio
 
Eurooppalainen pilvipalvelualoite
Mietintö:A8-0006/2017
Esittelijä: Jerzy Buzek
ITRE
 
Yhteiskeskustelu - Euroopan rakenne- ja investointirahastot
Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi
Mietintö:A8-0385/2016
Esittelijä: Lambert van Nistelrooij
REGI
ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet
Mietintö:O-000005/2017 Euroopan komissio REGI
 
 
 
16-02-2017 -
08:30 - 10:50
Keskustelut
 
 
Ilmailustrategia Euroopalle
Mietintö:A8-0021/2017
Esittelijä: Pavel Telička
TRAN
 
Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista - Kesto: enintään yksi tunti (työjärjestyksen 135 artikla)
Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus
Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa
Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
 
 
16-02-2017 -
11:00 - 12:00
Kanadan pääministerin Justin Trudeaun puhe
 
 
Kanadan pääministerin Justin Trudeaun puhe
 
 
16-02-2017 -
12:00 - 14:00
ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 
 
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
 
Terrorismin torjunta
Mietintö:A8-0228/2016 ***I
Esittelijä: Monika Hohlmeier
LIBE
 
Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla
Mietintö:A8-0218/2016 ***I
Esittelijä: Monica Macovei
LIBE
 
Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset
Mietintö:A8-0390/2016
Esittelijä: Guy Verhofstadt
AFCO
 
Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia
Mietintö:A8-0386/2016
Esittelijä: Mercedes Bresso
Esittelijä: Elmar Brok
AFCO
 
Euroalueen budjettikapasiteetti
Mietintö:A8-0038/2017
Esittelijä: Reimer Böge
Esittelijä: Pervenche Berès
ECON BUDG
 
Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt
Mietintö:A8-0005/2017
Esittelijä: Mady Delvaux
JURI
 
Eurooppalainen pilvipalvelualoite
Mietintö:A8-0006/2017
Esittelijä: Jerzy Buzek
ITRE
 
Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi
Mietintö:A8-0385/2016
Esittelijä: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Ilmailustrategia Euroopalle
Mietintö:A8-0021/2017
Esittelijä: Pavel Telička
TRAN
 
ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet
Mietintö:O-000005/2017 Euroopan komissio REGI
 
 
 
Istunnon mietinnöt
 
 
MIETINTÖ euroalueen budjettikapasiteetista
Viite: A8-0038/2017

Päivämäärä:
13-02-2017
Reimer Böge
Pervenche Berès
ECON BUDG
 
 
 
MIETINTÖ ilmailustrategiasta Euroopalle
Viite: A8-0021/2017

Päivämäärä:
02-02-2017
Pavel Telička
TRAN
 
MIETINTÖ euroalueen budjettikapasiteetista
Viite: A8-0038/2017

Päivämäärä:
13-02-2017
Reimer Böge
Pervenche Berès
ECON BUDG