Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Uutishuone

Teemat

 

Eurooppalaiset poliittiset puolueet, yhteistyö muiden EU-toimielinten ja kansallisten parlamenttien kanssa, perussopimusten toimeenpano ja kaikki yleiset EU-toimielinten toimintaan liittyvät kysymykset.

 
 

Parlamentin rooli turvallisuus- ja oikeusasioissa, mukaan lukien tietosuoja, syrjinnän vastainen työ, vapaan liikkuvuuden turvaaminen, rajatarkastukset, muuttoliike, turvapaikat sekä oikeudellinen ja poliisiasiainyhteistyö.

 
 

Parlamentin politiikat koskien kolmansia maita, mukaan lukien ehdokkaat liittymisneuvotteluja käyviksi maiksi, EU:n naapurimaat ja strategiset kumppanimaat. Mukana ovat kaupankäyntiin, ihmisoikeuksiin, kehitysyhteistyöhön, turvallisuuteen ja puolustuspolitiikkaan liittyvät politiikat.

 
 

Parlamentin kanta yhteisen maatalouspolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan, eläinten hyvinvoinnin, maataloustuotteiden laadun ja kalakantojen suojelun kehittämisen suhteen.

 
 

Parlamentin työ EU:n pitkän aikavälin budjetin sekä vuosittaisten budjettien parissa sekä talousarvion valvonta (vastuuvapauden myöntäminen).

 
 

Kulttuuri, koulutus, nuoriso ja urheilu sekä osin EU:n mediapolitiikka. Aiheina muun muassa monivuotiset ohjelmat kuten Erasmus, Luova Eurooppa, Kansalaisten Eurooppa, Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma sekä parlamentin LUX-elokuvapalkinto.

 
 

EU:n talous ja rahapolitiikka, mukaan lukien säännökset ja finanssipalvelut, EKP:n vastuuvelvollisuus parlamentille, verotus ja kilpailu sekä pääoman ja maksujen vapaa liikkuvuus.

 
 

Parlamentti työskentelee työllisyys ja sosiaalipolitiikan teemojen parissa - mukaan lukien työskentelyolosuhteet, ammatillinen koulutus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus.

 
 

Parlamentti käsittelee sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa, mukaan lukien ihmisten, tuotteiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisällä, kuluttajien oikeuksia, tuoteturvallisuutta, ammatillisten pätevyyksien tunnustamista, standardointia ja julkisia hankintoja.

 
 

Alue- ja liikennepolitiikka mukaan lukien rautatieliikenne, meriliikenne ja maanteiden tavaraliikenne, matkustajien oikeudet, vihreämmät ja turvalliset ajoneuvot sekä aluekehitys, joka tukee EU:n jäsenmaiden välista taloudellista ja sosiaalista koheesiota.

 
 

Parlamentti kehittää EU:n ympäristö-, terveys- ja ruokaturvallisuuspolitiikkoja. Näihin kuuluvat politiikat koskien ilmastonmuutosta, saasteiden ja myrkyllisten kemikaalien vähentämistä, säännöt lääkkeistä ja potilaiden oikeuksista sekä lainsäädäntö koskien ruoan turvallisuustestejä ja pakkausmerkintöjä.