Kännykän, älypuhelimen ja taulutietokoneen käyttö ulkomailla halpenee selvästi heinäkuussa 2012 torstaina täysistunnon siunaaman parlamentin ja neuvoston välisen sopimuksen ansiosta. Uudet säännöt antavat asiakkaalle mahdollisuuden ostaa verkkovierailupalveluita muilta kuin kotimaan palveluntarjoajalta. Lisäksi ne avaavat markkinat alan uusille tulokkaille lisäten näin kilpailua ja laskien hintoja.

Sopimus astuu voimaan 1. heinäkuuta 2012, ja korvaa samalla vuodelta 2007 peräisin olevat säännöt.


Mobiililaitteiden käyttö ulkomailla on yhä kallista. Kesäloman aikana kansalaiset voivat hyödyntää edullisempia hintoja. Parlamentti on onnistunut tavoitteessaan, että kuluttajille on tarjottava halvempia verkkovierailu- ja erityisesti datasiirtohintoja. Lisäksi heinäkuussa 2014 kuluttajat voivat valita muun kuin kansallisen operaattorin huolehtimaan verkkovierailuista. Uudet säännöt auttavat myös avaamaan markkinoita uusille tulokkaille ja siten lisäävät kilpailua", sanoi esittelijä Angelika Niebler (EPP, Saksa) täysistuntokeskustelussa keskiviikkona.


Sopimus hyväksyttiin äänin 578 puolesta, 10 vastaan, 10 tyhjää.


Verkkovierailujen uudet hintakatot


Parlamentin painostuksen ansiosta datasiirtopalvelujen hintojen katoksi tulee heinäkuun 1. päivästä 2012 alkaen 70 senttiä/megatavu. Vuonna 2013 hintakatto laskee 45 senttiin ja heinäkuussa 2014 se putoaa 20 senttiin. Nykyään operaattorit voivat veloittaa asiakkaitaan datasiirroista ilman rajoituksia (ks. taulukko alla).


Uudet vähittäishintakatot laskevat puhelujen hintoja 29 senttiin minuutilta heinäkuussa 2012 ja 19 senttiin heinäkuussa 2014. Tämänhetkinen yläraja on 35 senttiä minuutilta. Myös tekstiviestit halpenevat, kun yhden viestin hinnan yläraja laskee nykyisestä 11 sentistä 9 senttiin heinäkuussa 2012 ja 6 senttiin heinäkuussa 2014.


Jättimäisten yllätyslaskujen estäminen


EU:n alueella annettavat varoitukset auttavat estämään yllätyslaskujen syntymistä myös unionin ulkopuolella matkustettaessa. 1. heinäkuuta 2012 alkaen asiakkaat saavat varoitusviestin, kun heidän laskunsa lähestyy 50 euroa/kk (ilman arvonlisäveroa), jos ulkomainen verkko on yhteensopiva.


Kilpailun lisääminen verkkovierailumarkkinoilla


Uusi sopimus tarjoaa ensi kertaa välineitä kilpailun lisäämiseen verkkovierailumarkkinoilla.


Asiakkailla on 1 päivästä heinäkuuta 2014 mahdollisuus ostaa kotimaan ja ulkomaan verkkopalvelut erillään eri operaattoreilta niin, että sama puhelinnumero säilyy. Palveluntarjoajan vaihtamisesta ei laskuteta, ja kotimaassa toimiva operaattori on velvollinen kertomaan asiakkaalleen tästä mahdollisuudesta.


Lisäksi heinäkuuna alusta 2012 lähtien virtuaalisten matkaviestinverkkojen operaattorit (toimijat, joilla ei ole omaa verkkoinfrastruktuuria) voivat saada käyttöoikeuden muiden operaattoreiden verkkoihin vähittäishintaan. Näin yhä useammat toimijat pääsevät verkkovierailumarkkinoille lisäämään kilpailua.


Seuraavat askeleet


Neuvosto hyväksyy uudet säännöt virallisesti kesäkuussa, ja ne astuvat voimaan kaikissa EU-maissa heinäkuussa 2012. Komission on annettava arvionsa sääntöjen toimivuudesta 30. kesäkuuta 2016 mennessä.


Hintakatot (veloitushinta asiakkaille) ilman arvonlisäveroaNykyinen

1.7.2012

1.7.2013

1.7.2014

Data (per megatavu)

--

70 senttiä

45 senttiä

20 senttiä

Soitetut puhelut/minuutti

35 senttiä

29 senttiä

24 senttiä

19 senttiä

Vastaanotetut puhelut/minuutti

11 senttiä

8 senttiä

7 senttiä

5 senttiä

Tekstiviestit/kpl

11 senttiä

9 senttiä

8 senttiä

6 senttiä


Vähittäishintakatot (veloitushinta operaattoreiden välillä) ilman arvonlisäveroaNykyinen

1.7. 2012

1.7.2013

1.7.2014

Data (per megatavu)

50 senttiä

25 senttiä

15 senttiä

5 senttiä


Soitetut puhelut/minuutti

18 senttiä

14 senttiä

10 senttiä

5 senttiä


Tekstiviestit/kpl

4 senttiä

3 senttiä

2 senttiä

2 senttiä