Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston järjestämässä Frontex ja ihmisoikeudet -seminaarissa puitiin EU:n rajavalvontayhteistyön vaikutuksia turvapaikkapolitiikkaan, pakolaisten vastaanottoon sekä siirtolaisten kohteluun. Puhujat painottivat, että "rajapolitiikka" tulisi nähdä EU:ssa moniulotteisena yhteiskunnallisena kysymyksenä.

Perjantaina 27. huhtikuuta 2012 Eurooppasaliin kokoontui noin 50 EU:n rajavalvontayhteistyöstä kiinnostunutta kuulijaa. Tilaisuudessa näkökulmiaan aiheeseen esittivät EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin pääjohtaja Ilkka Laitinen, Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari (sdp, S&D) sekä pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine. Lisäksi kuultiin kommenttipuheenvuoro neuvotteleva virkamies Sanna Sutterilta sisäasianministeriöstä. Myös yleisöstä osallistuttiin keskusteluun.


Frontexin Ilkka Laitinen totesi avauspuheenvuorossa rajavalvontayhteistyötä koskevan keskustelun olevan korkealla EU:n asialistalla vuoden takaisen arabikevään sekä Schengen-aluetta koskevien ristiriitaisten näkemysten vuoksi. Laitisen mukaan rajavalvonnan tarkoituksena on pitää silmällä niin säännösten mukaista rajojen ylitystä kuin laitonta maahantuloa ja kansainvälistä rikollisuutta (esimerkiksi ihmiskauppaa). Laitinen muistutti, että vastuu toimivan rajavalvonnan järjestämisestä kuuluu Lissabonin sopimuksen mukaisesti jäsenvaltioille. Ongelmatilanteissa vastuuta kuitenkin pyritään siirtämään Frontexille. Laitinen toivoikin nykyiseen tehottomaan viranomaisyhteistyöhön sekä kollektiivisiin menettelytapoihin selkeää parannusta.


Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari korosti puheenvuorossaan maahanmuuttokysymysten herkkäluonteisuutta, mikä on viimeisimpänä noussut esiin Ranskan presidentinvaaleissa. Tuoreessa muistissa ovat myös Suomessa suhteellisen pienestä romanikerjäläisjoukosta nousseet keskustelut. Lisäksi Jaakonsaari korosti Schengen-alueelle saapuvien laittomien ja laillisten maahantulijoiden rekisteröinnin tehostamista esimerkiksi biometristä järjestelmää kehittämällä.


Marjaana Laine Pakolaisneuvonnasta lähestyi aihetta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltyjen tapausten valossa. Erityisesti keskustelutti helmikuussa 2012 Hirsi vs. Italia -tapauksessa annettu tuomio, jonka mukaan valtioiden velvollisuudet eivät rajoitu ainoastaan Euroopan rajojen sisäpuolelle. Päätöksen Laine näkeekin merkittävänä ennakkotapauksena valtioiden vastuun lisääntymiselle esimerkiksi palautusten osalta.  


Sanna Sutter sisäasiainministeriöstä muistutti puheenvuorossaan EU:n turvapaikkadirektiivissä sanottavan, että oikeudet astuvat voimaan saman tien kun henkilö ilmaisee hakevansa suojelua. Maahantulijoiden rekisteröintiin liittyen Sutter totesi, että hyvää yritystä turvapaikkajärjestelmään pääsyn helpottamiseksi on jo EU-tasolla näkynyt. Etelä-Euroopassa, minne huomio rajaylitysten osalta on viime aikoina keskittynyt, rekisteröintijärjestelmät ovat tällä hetkellä heikoimmat.


Paneelissa myös muistutettiin, ettei rajavalvonta ole yksissään ratkaisu kaikkiin ongelmiin vaan maahanmuuttokysymyksiä tulisi tarkastella laaja-alaisemmin, esimerkiksi yhteisen kauppapolitiikan osalta. Arabikevään tapahtumat paljastivat, ettei EU:lla ole tarvittavia instrumentteja kasvavien siirtolaisvirtojen käsittelyyn. Nykyinen infrastruktuuri ei olekaan varautunut kasvaviin siirtolaisvirtoihin esimerkiksi Kreikka/Turkin-rajalla, mikä ei ollut vielä kaksi vuotta sitten nykyisenlainen "hot spot". EU:n onkin nyt aika tehostaa rajavalvontayhteistyötään, sillä mitä hitaammin EU reagoi, sitä enemmän päätäntävalta maahanmuuttopolitiikassa valuu eri tuomioistuimille.


Tekstin on kirjoittanut Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston harjoittelija Anni Kaukoranta.