Solujen ja kudosten luovuttamisen pitäisi olla vapaaehtoista, palkkiotonta ja useimmissa tapauksissa nimetöntä, todetaan tiistaina hyväksytyssä päätöslauselmassa. Terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset ovat suurimmaksi osaksi jäsenmaiden vastuulla, mutta parlamentti suosittelee, että EU-maat tekisivät tiiviimpää yhteistyötä käsitellessään yli valtioiden rajojen liikkuvia luovutettuja soluja ja kudoksia.

Marina Yannakoudakisin (ECR, Britannia) laatima päätöslauselma hyväksyttiin 551 puolesta, 15 vastaan, 81 tyhjää.


Päätöslauselmaesitys vaatii EU-maita kieltämään luovuttajille maksettavat rahalliset kannustimet ja määrittelemään tarkasti, millaisissa erityistapauksissa luovutuksista voitaisiin maksaa. Näitä olisivat esimerkiksi matkakulujen ja tulonmenetyksen korvaaminen. EU-maiden vähemmistöllä on tällä hetkellä ohjesääntö luovuttajien rahallisista kannustimista. Parlamentti vaatii komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä takaamaan palkattomien luovutusten periaatteen.


Päätöslauselman mukaan kahdenvälisten sopimusten rooli on erityisen tärkeä maissa, joissa on puutetta kudoksista ja soluista tai joissa ei ole yhteensopivia luovuttajia. Sen mukaan potilaat hyötyisivät kuitenkin EU-maiden eurooppalaisen Eurocet-rekisterin (solu-, kudos-, ja elinrekisteri) kautta tehtävän yhteistyön tiivistämisestä ja lisäämisestä.


Parlamentti on huolissaan sperman ja munasolujen laajenevasta pimeästä kaupasta ja vaatii EU-maita ratkaisemaan yhteistyössä siihen liittyvät eettiset ja kansanterveydelliset ongelmat.


Kantasolut


"Luuydin- ja kantasolusiirrot ovat usein leukemiasta tai muista verisairauksista kärsivien ihmisten ainoa toivo. Erityisesti monikulttuurisilla alueilla potilaat etsivät usein luovuttajaa ulkomailta. Tässä voimme hyödyntää Euroopan unionin tuomaa lisäarvoa jakamalla luovuttajarekistereitä EU:ssa ja pelastamalla näin henkiä", sanoi Yannakoudakis.


Päätöslauselmassa painotetaan kantasolujen mahdollisuuksia sairauksien hoidossa. Tekstin mukaan yksityisten ja julkisten napanuoraveri/kantasolupankkien pitäisikin tehdä laajempaa yhteistyötä. Lisäksi parlamentti kehottaa jäsenvaltioita luomaan sääntelykehyksen, joka takaisi, että nämä pankit toimivat turvallisesti ja avoimesti.


Menettely: päätöslauselma