Parlamentti haluaisi kieltää makuaineiden käytön ja pienet pakkaukset, jotta tupakointi olisi vähemmän houkuttelevaa nuorille ©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

Parlamentti äänesti tiistaina kannastaan tupakkalainsäädäntöön, jonka tavoitteena on tehdä tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa nuorille. Parlamentin mukaan terveysvaroitusten tulisi peittää 65 % pakkauksesta. Lisäksi makuaineiden käyttö ja pienet pakkaukset tulisi kieltää. Parlamentin jäsenet kannattavat sähkötupakan sääntelyä. Sääntely tulisi kuitenkin tehdä lääketuotteita koskevien sääntöjen puitteissa, vain jos sähkötupakan ilmoitetaan olevan tarkoitettu sairauden hoitoon tai ehkäisyyn.


"Tiedämme, että nuoret aloittavat tupakoinnin, eivät aikuiset. Ja vaikka useimmissa jäsenvaltioissa aikuisten tupakoijien määrä on laskussa, WHO:n tilastojen mukaan nuorten tupakoitsijoiden määrä kasvaa", totesi mietinnön laatinut Linda McAvan (S&D, UK). "Meidän on estettävä tupakkayhtiöitä tarjoamasta erityisesti nuoria houkuttelevia tuotteita ja varmistettava, että tupakkapakkauksissa on tehokkaat terveysvaroitukset. Kun Kanadassa otettiin käyttöön kuvalliset terveysvaroitukset vuonna 2001, nuorten tupakoitsijoiden määrä puolittui", hän lisäsi.
 
Terveysvaroitukset: 2/3 pakkauksesta, sekä edessä että takana
 
Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan terveysvaroitusten tulee peittää vähintään 30 % paketin etuosasta ja 40 % takaosasta. Parlamentin jäsenet haluaisivat terveysvaroitusten peittävän jatkossa 65 % pakkauksesta.
Tiistain äänestyksessä parlamentin jäsenet osoittivat haluavansa kieltää alle 20 savukkeen pakkaukset. Sen sijaan parlamentti hylkäsi ehdotukset, jotka olisivat kieltäneet ohuet savukkeet.
 
Sähkötupakka

Parlamentin kannan mukaan sähkösavukkeita tulisi säännellä, mutta lääketuotteita koskevien sääntöjen puitteissa vain jos niiden ilmoitetaan olevan tarkoitettu sairauden hoitoon tai ehkäisyyn. Kun ilmoitusta ei ole tehty, sähkösavukkeilta edellytetään, että niissä ei saa olla nikotiinia yli 30 mg/ml, niiden pakkauksissa on oltava terveysvaroitukset eikä niitä saa myydä alle 18-vuotiaille. Nikotiinia sisältävien tuotteiden valmistajien ja maahantuojien tulisi toimittaa toimivaltaisille viranomaisille luettelo kaikista tuotteiden valmistamisessa käytetyistä ainesosista. Lisäksi sähkötupakkaa koskisivat samat mainontaa koskevat säännöt kuin muita tupakkatuotteita.
 
Luettelo lisäaineista, kielto makuaineille
 
Parlamentin jäsenet asettuivat vastustamaan sellaisten lisä- ja makuaineiden käyttöä, joiden käytön tuloksena tupakkatuotteesta tulee houkuttelevampi tunnusomaisen maun ansiosta. Parlamentin jäsenet sen sijaan hyväksyisivät tupakkatuotteiden valmistuksessa välttämättömät lisäaineet, kuten sokerin sekä muut erikseen luetellut lisäaineet tiettyyn pitoisuuteen asti. Saadakseen lisäaineelle hyväksynnän valmistajien ja tuojien on haettava lupaa komissiolta.
 
Laittomaan tupakkakauppaan puuttuminen
 
Laittomien tupakkatuotteiden vähentämiseksi jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että tupakkatuotteiden myyntipakkaukset ja kuljetuksen aikaiset päällykset merkitään yksilöllisillä tunnuksilla. Tunnusten avulla tuotteet voidaan jäljittää ja paikantaa, parlamentin jäsenet toteavat.
 
700 000 kuolemaa vuodessa

Tupakointi on vielä 12 vuotta nykyisen lainsäädännön voimaantulosta edelleen yksi merkittävimmistä ehkäistävissä olevista kuolemansyistä: tupakoinnin seurauksena EU:ssa kuolee vuosittain noin 700 000 ihmistä. Vuosien saatossa tupakoinnin vastaisten toimien avulla on kuitenkin onnistuttu vähentämään tupakoivien EU-kansalaisten osuutta 40 prosentista (EU15) 28 prosenttiin (EU27, vuonna 2012).
 
Seuraavaksi


Parlamentti hyväksyi äänestyksessään tarkastetun säännösluonnoksen äänin 560 puolesta, 92 vastaan ja 32 tyhjää. Parlamentti myönsi mandaatin esittelijälle neuvotteluiden käynnistämiseen neuvoston kanssa äänin 620 puolesta, 43 vastaan ja 14 tyhjää. Neuvotteluiden jälkeen täysistunto vielä äänestää neuvottelutuloksesta.


Kun parlamentti ja neuvosto ovat molemmat hyväksyneet lainsäädännön, jäsenmaiden on saatettava direktiivin edellyttämät lait osaksi kansallista lainsäädäntöä 18 kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulopäivästä. Lisäaineiden osalta siirtymäaika on 36 kuukautta direktiivin voimaantulosta, tämän lisäksi mentolin osalta siirtymäaikaa jatketaan vielä 5 vuodella (yhteensä 8 vuotta). Jäsenvaltiot voivat sallia niiden nikotiinia sisältävien tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, myynnin 24 kuukauden ajan direktiivin voimaantulosta ja sähkösavukkeiden 36 kuukautta voimaantulosta.
 
Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1. käsittely