Lentäjien lento- ja lepoaikaa koskevien sääntöjen on tarkoitus lisätä lentoturvallisuutta © Belga/MAXPPP/J.Frey 

Komissio on vapaa hyväksymään uudet säännöt lentäjien ja lentohenkilökunnan enimmäislentoajoille, sillä parlamentin jäsenet hylkäsivät komission ehdotusta vastustaneen päätöslauselman keskiviikkona.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Brian Simpson (S&D, UK) muistutti ennen äänestystä käydyssä keskustelussa, että kansalliset viranomaiset tukivat näitä komission ehdottamia toimia. Hän viittasi tällä joidenkin parlamentin jäsenten esille nostamaan huoleen toimia kohtaan.

Äänestyksessä 218 parlamentin jäsentä äänesti päätöslauselman puolesta ja 387 päätöslauselmaa vastaan (66 tyhjää). Päätöslauselman hyväksyminen olisi edellyttänyt ehdotonta enemmistöä.

Parlamentti osoitti äänestyksessään, ettei se vastusta komission ehdotusta uusista säännöistä enimmäislentoajoille. Uusien sääntöjen on tarkoitus lisätä lentoturvallisuutta varmistamalla lentäjien ja lentohenkilökunnan riittävä vireystila lennon aikana.

Komissio ehdottaa enimmäislentoaikoja koskevien sääntöjen muuttamista mm. lyhentämällä yölentoaikaa 11 tuntiin, rajoittamalla sallittujen lentotuntien määrää 12 peräkkäisen kalenterikuukauden aikana ja lisäämällä lepojaksoja erityisen pitkien lentojen ja raskaiden lentoaikataulujen jälkeen.

Komission ehdotuksen mukaan yhteenlaskettu kenttäpäivystys- ja lentoaika ei saisi ylittää 16 tuntia.

Tässä täytäntöönpanovaltaa koskevassa komitologia-menettelyssä parlamentti voi vastustaa komission ehdotusta, mutta se ei voi muuttaa sitä.

Menettely: valvonnan käsittävä sääntelymenettely