Parlamentti äänesti EU:n vuoden 2014 talousarviosta keskiviikkona ja kumosi neuvoston ehdottamat tutkimus- ja työllisyysmäärärahojen leikkaukset. Parlamentin jäsenet äänestivät myös kansainväliseen toimintaan, kuten Lähi-itään ja pakolaisille ohjattavaan humanitaariseen apuun kohdistuneita leikkauksia vastaan. Lisäksi mepit lisäsivät rajavalvontavirasto Frontexin rahoitusta.

Parlamentti hyväksyi kantansa äänin 480 puolesta, 119 vastaan ja 86 tyhjää.
 
Parlamentti ehdottaa EU:n vuoden 2014 talousarvioon 142,6 miljardin euron maksusitoumuksia (8,1 miljardia euroa vähemmän kuin 2013 budjetissa) ja 136,1 miljardin euron maksumäärärahoja (4,3 miljardia euroa vähemmän kuin 2013).
 
Neuvosto on puolestaan aiemmin ehdottanut 141,8 miljardin euron maksusitoumuksia (240 miljoonaa vähemmän kuin komission esityksessä) ja 134,8 miljardin euron maksumäärärahoja (1,06 miljardia euroa vähemmän kuin komission esityksessä).
 
Ei leikkauksia talouden elpymisen kannalta tärkeille aloille
 
Talouskasvun kannalta tärkeiden alojen, kuten digitaalisen agendan, tutkimuksen, yrittäjyyden ja työllistämistoimien osalta parlamentti hylkäsi neuvoston ehdottamat budjettileikkaukset. Neuvosto ehdotti heinäkuussa 629 miljoonan euron leikkauksia komission esitykseen, kun taas parlamentti ehdottaa 34 miljoonan euron lisäystä näille aloille.
 
Tukea pakolaisten auttamiseksi
 
Lähi-itään ja pakolaisille suunnattavan avun osalta parlamentti puolsi komission ehdottamaa 250 miljoonan euron määrärahaa ja täydensi tätä vielä 50 miljoonalla. Parlamentin jäsenet hyväksyivät myös humanitaariseen apuun ohjattavien määrärahojen lisäämisen, erityisesti Syyrian tilanteesta johtuen.
 
Budjettiesittelijä Anne Jensen (ALDE, Tanska) korostaa, että Lähi-idän pakolaisille ohjattavien varojen on vastattava todellista tarvetta: "EU:n on kannettava vastuu lupauksista ja velvollisuuksista. Kaikki ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja humanitaarisen avun välttämättömyyden".
 
Neuvoteltavana iso kokonaisuus
 
Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Alain Lamassoure (EPP, Ranska) muistutti, että neuvoteltavana on nyt vuoden 2013 lisätalousarviot, vuoden 2014 talousarvio ja rahoituskehys vuosille 2014–2020. "Parlamentti kantaa vastuunsa tällä viikolla ja nopeuttaa kuudennen lisätalousarvion käsittelyä, jotta varmistetaan komission maksukyky tulevina kuukausina. Kaikkien osapuolten, parlamentin, neuvoston ja komission on kannettava vastuu tulevissa neuvotteluissa", hän totesi. Hän tarkensi vielä, että parlamentti ei salli kuluvan vuoden alijäämän siirtyä seuraavalle vuodelle.
 
Seuraavaksi
 
Äänestyksen jälkeen neuvostolla ja parlamentilla on 21 päivää aikaa neuvotella lopullisesta sopimuksesta. Mikäli osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen budjetista, parlamentin täysistunto äänestää neuvotteluiden lopputuloksesta marraskuun täysistunnossa.
 
Samalla parlamentti vaatii, että neuvosto hyväksyy kahdeksannen lisätalousarvion (3,9 miljardia euroa) kuluvan vuoden alijäämän kattamiseksi. Parlamentti edellyttää, että lisätalousarvio on hyväksytty ennen kuin se on valmis hyväksymään EU:n rahoituskehyksen vuosille 2014–2020.
 
Yhdeksännestä lisätalousarviosta, jossa osoitetaan varoja Saksan, Itävallan ja Tšekin tulvatuhojen ja Romanian kuivuuden aiheuttamien tuhojen korjaamiseen, neuvotellaan vielä.
 
Parlamentin ja neuvoston ehdotukset budjetista ovat nähtävillä oheisen linkin taulukosta.
 
Maksusitoumukset ja maksumäärärahat
 
Jokaisessa budjettikohdassa on kahdenlaisia budjettimäärärahoja: maksusitoumuksia ja maksumäärärahoja. Maksusitoumukset määrittävät mihin EU voi sitoutua tietyn budjettivuoden aikana (esimerkiksi allekirjoittamalla sopimuksia tai aloittamalla tarjouskilpailun). Maksumäärärahat vastaavat vuoden aikana toteutuneita maksuja.

Menettely: Talousarviomenettely