EU-kansalaisten pankkitiedot pitää suojata laittomalta urkinnalta, mepit totesivat ©BELGA/AFP/T.Coex 

Sopimus terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmasta (TFTP) Yhdysvaltojen kanssa pitäisi keskeyttää, vaativat parlamentin jäsenet keskiviikkona hyväksymässään ei-sitovassa päätöslauselmassa. Vaatimuksen taustalla on väitteet, joiden mukaan Yhdysvaltojen Kansallinen turvallisuusvirasto (NSA) on urkkinut SWIFT-yrityksen käsittelemiä EU-kansalaisten pankkitietoja.

S&D-, ALDE- ja Greens/EFA-ryhmien jättämä päätöslauselmaehdotus hyväksyttiin äänin 280 puolesta, 254 vastaan ja 30 tyhjää. Parlamentilla ei ole virallisia valtuuksia tehdä aloitetta kansainvälisen sopimuksen keskeyttämisestä tai purkamisesta. Parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa kuitenkin todetaan, että "komission on reagoitava, jos parlamentti vetää tukensa joltain tietyltä sopimukselta". Parlamentin jäsenet aikovat ottaa huomioon komission reaktion tähän vaatimukseen, kun parlamentti äänestää seuraavien kansainvälisten sopimusten hyväksynnästä.


Europolin suorittama tutkimus


Mepit huomauttavat, ettei yksikään jäsenvaltio ole tutkinut esitettyjä väitteitä. He pyytävätkin jäsenvaltioita myöntämään Europolin verkkorikostorjuntakeskukselle valtuudet tutkia syytöksiä. Lisäksi päätöslauselmassa edellytetään, että "paikalla teetetään täydellinen tekninen tutkimus syytöksistä, joiden mukaan Yhdysvaltojen viranomaiset ovat päässeet tietoihin luvattomasti tai ovat luoneet mahdollisia takaportteja SWIFT-palvelimiin".


Parlamentin jäsenet kehottavat kansalaisvapauksien valiokuntaa tekemään EU:n kansalaisten laajamittaisesta valvonnasta erityisen selvityksen ja tarkastelemaan väitteitä rahaliikennetietojen laittomasta käsittelystä.


Tarvitaan tiukkoja tietosuojavaatimuksia


Päätöslauselmassa todetaan, että missä tahansa Yhdysvaltojen kanssa tehtävässä tietojen vaihtamista koskevassa sopimuksessa on huomioitava johdonmukainen tietosuojajärjestelmä. Tämä pitää sisällään oikeudellisesti sitovia vaatimuksia henkilötietojen suojasta koskien muun muassa käyttötarkoitusten rajaamista, kerättyjen tietojen minimointia sekä tietojen saatavuutta, korjaamista ja poistamista.


Taustatietoa


EU:n ja Yhdysvaltojen välinen TFTP-sopimus rahaliikennetiedoista terrorismin rahoituksen jäljittämiseksi tuli voimaan elokuussa 2010. Lehtitietojen mukaan Yhdysvaltojen kansallisella turvallisuusvirastolla (NSA) on ollut pääsy SWIFT-yrityksen käsittelemiin EU-kansalaisten pankkitietoihin, jotka eivät kuulu TFTP-sopimuksen piiriin. Mikäli väitteet pitävät paikkansa, sopimusta on rikottu.


Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma