Vain 17.6 % yritysten hallitusten jäsenistä EU:ssa on naisia. Parlamentti vaatii avoimempia nimitysmenettelyitä, jotta vuoteen 2020 mennessä naisten osuus olisi 40 %. © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell 

EU:n alueella pörssiin listautuneiden yritysten pitää noudattaa selkeää ja avointa nimitysmenettelyä valitessaan ei-operatiiviseen johtoon kuuluvia jäseniä hallituksiinsa, todetaan parlamentin tiistaina äänestämässä päätöslauselmassa. Direktiivin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä yritysten ei-operatiiviseen johtoon kuuluvista hallintoelinten jäsenistä vähintään 40 % on naisia.

Parlamentin jäsenet ehdottavat, että yrityksille, jotka eivät ota käyttöön avointa nimitysmenettelyä, voidaan asettaa sanktioita.


“Hyväksymällä päätöslauselman lähetämme vahvan viestin neuvostolle, mutta myös laajemmalle yleisölle", totesi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL), mietinnön toinen esittelijä. “Yritysten on tärkeää ottaa osaavia naisia mukaan päätöksentekoon. Tämä lisää kilpailukykyä, ja samalla kunnioitetaan EU:n arvoja ja tasa-arvon periaatetta“, hän jatkoi.


"Päätöslauselma selkeyttää yritysten nimitysmenettelyitä niiden valitessa ei-operatiiviseen johtoon kuuluvia jäseniä hallituksiinsa.Nyt on neuvoston vuoro edetä, jotta voimme saada prosessin päätökseen ennen kevään eurovaaleja. Tämä on osoitus kansalaisille, että haluamme edistää syrjimättömyyttä ja tasa-arvoisuutta työelämässä", totesi mietinnön toinen esittelijä Evelyn Regner (S&D, AT).


Avoin ja tasa-arvoinen valintamenettely

Parlamentin jäsenet kehottavat jäsenvaltioita varmistamaan, että yritykset ottavat käyttöön valintamenettelyitä, joilla taataan naisten ja miesten yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi hallitusten ei-operatiivisiin tehtäviin. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä yritysten ei-operatiiviseen johtoon kuuluvista hallitusten jäsenistä vähintään 40 % on naisia. Julkisten yritysten osalta tavoite tulee saavuttaa jo vuoteen 2018 mennessä.


Mikäli ehdokkaat ovat yhtä päteviä, valintamenettely kaikissa vaiheissa etusijalle tulee asettaa aliedustetun sukupuolen edustaja. Mepit korostavat, että valinnat on tehtävä ennen kaikkea pätevyyden perusteella.


Direktiivi ei koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on alle 250 työntekijää. Parlamentin jäsenten mukaan jäsenvaltioiden tulisi kuitenkin kannustaa pk-yrityksiä tasapainottamaan niiden hallitusten sukupuolijakaumaa.


Sanktiot

Yritysten on raportoitava kansallisille viranomaisille hallitusten sukupuolijakaumasta ja toimista, joita yritykset ovat toteuttaneet saavuttaakseen 40 prosentin tavoitteen. Yritysten, jotka eivät ole saavuttaneet tavoitetta on lisäksi ilmoitettava syyt, joiden vuoksi se ei ole päässyt tavoitteeseen.


Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on asetettava sanktioita niille yrityksille, jotka rikkovat avointa menettelyä koskevia vaatimuksia. Parlamentin jäsenet ehdottavat, että mahdollisiin sanktioihin tulisi kuulua esimerkiksi sulkeminen julkisten tarjouspyyntömenettelyiden ulkopuolelle.


Seuraavaksi


Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 459 puolesta, 148 vastaan ja 81 tyhjää. Ennen kuin direktiivi voi astua voimaan, pitää neuvoston vielä hyväksyä se.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely